تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

۲۳ مهر ۱۴۰۱

چشم محمد امیدوار و نوید شمالی روشن!

 

در «گاردین»، نشریه حزب کمونیست استرالیا (۱۷ اکتبر ۲۰۲۲) بیانیه‌ای با عنوان «حزب توده ایران: مخالف ماجراجویی حکومت جمهوری اسلامی و حملات نظامی به منطقه کردستان عراق» در کنار تصویری از مریم رجوی و مونیکا کریمادی، نماینده پارلمان و همسر رییس‌جمهور آلبانی، در بازدید از «نمایشگاه ۱۲۰ سال مبارزه مردم ایران برای آزادی» منتشر شده است.

انتشار آن تصویر کذا در کنار آن بیانه کذا را می‌توان به مثابه نشانه‌ای از ژرفای شناسایی تحریریه کنونی «گاردین» از ایران و مسائل ایران، و یا به مثابه کنایه‌ای هدفمند به ناشران «نامه مردم» تعبیر و تلقی نمود.

پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/4e6knkd7