تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

منبع: فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری
۱۱ ژوئن ۲۰۲۳

۱۲ ژوئن ۲۰۲۳، روز جهانی علیه کار کودک

 

فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری، با همه سندیکاهای وابسته به آن در سراسر جهان، در روز جهانی علیه کار کودک دوباره خود را به نبرد علیه همه شکل‌های استثمار کودکان متعهد می‌نماید. فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری، بر سر مواضع مستحکم خود برای پایان دادن به کار کودک و بازگرداندن حق کودکان به کودکی ایستاده است.

بیست‌و‌یک سال پس از تصویب این روز بوسیله سازمان ملل در سال ۲۰۰۲، برای تمرکز توجه بر دامنه کار کودک و ابتکارات بین‌المللی عمل و تلاش برای محو آن، این شر در نظام استثماری سرمایه‌داری عمیق‌تر رشد می‌کند. تا به امروز کودکان حتا ۵ ساله کارهای خطرناکی مانند معدن‌کاری در زیر آب ، بلندکردن اجسام سنگین ، کار با ماشین‌های خطرناک کارخانه و غیره را انجام می‌دهند. اکثر کودکان در بخش کشاورزی درگیر هستند و با مواد شیمیایی سروکار دارند؛ ۷۹ میلیون از کودگان کار، مرتباً درگیر مشاغلی هستند که خطر فوری برای سلامت جسمی و روحی را در بر دارند. براساس داده‌های یونیسف ، از هر چهار نفر از قربانیان قاچاق انسان ، کودکانی هستند که درگیر کار اجباری می‌باشند. برده‌داری کودک هنوز هم ادامه دارد. طبق اعلام سازمان جهانی کار ، هر سال ۲۲ هزار کودک در حال کار جان می‌بازند.

کار کودک در جهان در سال‌های گذشته شدیداً افزایش یافته است. بین سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۲۰- برای اولین‌بار در ۲۰ سال – تعداد کودکان شاغل در سراسر جهان افزایش یافته است. تأثیر اقتصادی بی‌سابقه همه‌گیری کووید-۱۹، و همچنین بحران و جنگ‌های سرمایه‌داری ، کودکان را به سمت کار استثماری و خطرناک کودک سوق می‌دهد.

فقر ، سواد کم ، ناامنی غذایی دلایلی است که باعث کار کودک می‌شود. سازمان جهانی کار تخمین می‌زند که یک درصد افزایش فقر در یک کشور به ۰٫۷ درصد افزایش در کار کودک می‌انجامد. بخش عمده از کار کودک در فقیرترین کشورها متمرکز است. افزایش فقر ، بسته شدن مدارس و افزایش ناامنی غذایی بدین معنی است که در سال‌های آینده میلیون‌ها کودک دیگر مجبور به کار خواهند شد.

بدترین شکل‌های کار کودک در مناطق درگیری و پسا-درگیری نیز بیداد می‌کنند. از کودکان مستقیماً در درگیری‌ها استفاده می‌شود و در درگیری‌های مسلحانه کودکان برای انجام کارهای حمایتی و اهداف جنسی بکار گرفته می‌شوند. استفاده از کودکان در درگیری مسلحانه بدترین شکل کار کودکان و نقض حقوق بشر است.

کار کودک در همه ابعاد ناعادلانه است و ریشه‌های سیستماتیک کار کودک در نظام ددمنش سرمایه‌داری است. کار کودکان در سرمایه‌داری یک هنجار است و در نظام سرمایه‌داری کاملاً عادی شده است.

فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری به هدف خود برای ایجاد یک نظم جهانی عادلانه که برای همه امکان توسعه و رشد بمثابه یک انسان را تضمین می‌کند متعهد است. ما دوباره خود را به این هدف متعهد نموده و اقدامات خود را برای پایان دادن به استثمار غیرانسانی کودکان تشدید خواهیم نمود. از طریق مبارزات و اقدامات، هر کودک در سراسر جهان می‌تواند از حق کودکی به دور از استثمار بهره‌مند شود.

https://www.wftucentral.org/12th-june-2023-international-day-against-child-labor/