این دسامبر، ۳۰ سال از تصویب پیمان ماستریخت، که با تبدیل جامعه اقتصادی اروپا (EEC) به اتحادیه اروپا (EU) یک اتحادیه فراملی نزدیک‌تر در سطح اقتصادی، سیاسی و نظامی سرمایه اروپا را بوجود آورد، می‌گذرد. در زمان تصویب پیمان، اروپای شرقی در بحبوحه تحولات ضدانقلابی بود که سرنگونی سوسیالیسم و احیای سرمایه‌داری را نشان می‌داد. اتحادیه اروپا به یک سرمایه‌داری سازمان‌یافته‌تر و منسجم‌تر امکان داد تا به کشورهای سوسیالیستی سابق نفوذ کند و سازمانی را بوجود آورد که بتواند به طور مؤثر دستاوردهای ضدانقلاب را تضمین نماید. ابتکار کمونیستی اروپا ماهیت واقعی ضد مردمی اتحادیه اروپا را افشا می‌کند و با توهماتی که درباره نقش آن بوسیله نیروهای اپورتونیسم بین‌المللی مانند به‌اصطلاح «حزب چپ اروپا» پرورش یافته است مبارزه می‌کند.

تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

منبع: ابتکار کمونیستی اروپا
۱۰ ژانویه ۲۰۲۳

۳۰ سال پس از پیمان ماستریخت: بیانیه دبیرخانه ابتکار کمونیستی اروپا

 

این دسامبر، ۳۰ سال از تصویب پیمان ماستریخت، که با تبدیل جامعه اقتصادی اروپا (EEC) به اتحادیه اروپا (EU) یک اتحادیه فراملی نزدیک‌تر در سطح اقتصادی، سیاسی و نظامی سرمایه اروپا را بوجود آورد، می‌گذرد. این به معنای یک یوغ جدید و سنگین‌تر انحصارات بر گردن مردم بود.

هدف آن بازتولید و انباشت سرمایه با تشدید روزافزون استثمار، به منظور پاسخگویی مؤثرتر به نیازهای رقابت بین‌المللی سرمایه‌داری با دیگر مراکز امپریالیستی برای تقسیم بازارها و حوزه های نفوذ، از جمله از طریق معرفی یک ارز واحد بود.

در زمان تصویب پیمان، اروپای شرقی در بحبوحه تحولات ضدانقلابی بود که سرنگونی سوسیالیسم و احیای سرمایه‌داری را نشان می‌داد.

اتحادیه اروپا به یک سرمایه‌داری سازمان‌یافته‌تر و منسجم‌تر امکان داد تا به کشورهای سوسیالیستی سابق نفوذ کند و سازمانی را بوجود آورد که بتواند به طور مؤثر دستاوردهای ضدانقلاب را تضمین نماید.

بنابراین، اتحادیه اروپا که پایه‌های آن با پیمان ماستریخت و با اصلاحات بعدی آن نهاده شد، یک اتحادیه امپریالیستی فراملی سرمایه است.

بطور هم‌زمان، تمرکز سرمایه انحصاری از کشورهای مختلف، تنش بین آن‌ها را کاهش نمی‌دهد، بلکه عرصه‌های جدیدی برای رقابت ایجاد می‌کند. این رقابت هر روز در درون منطقه یورو و اتحادیه اروپا رخ می‌دهد، زیرا اتحادهای امپریالیستی موقتی می‌باشند.

در عین حال، اتحادیه اروپا با دیگر مراکز و بلوک‌های امپریالیستی مانند ایالات متحده آمریکا، چین یا روسیه رقابت می‌کند.

اتحادیه اروپا مانند سلف آن – جامعه اقتصادی اروپا- یک بلوک ارتجاعی و امپریالیستی است، که همواره استراتژی سرمایه را، که امروز با سیاست‌های ضدمردمی افزایش قیمت‌ها، فقر انرژی، بیکاری و حراج ناشی از به اصطلاح «گذار سبز و دیجیتال» تشدید شده است، به هزینه مردم پیش می‌برد.

رقابت بین انحصارها و دولت‌های سرمایه‌داری که منافع آن‌ها را نمایندگی می‌کنند، به جنگ امپریالیستی در اوکرایین بین اتحادیه اروپا – آمریکا – ناتو و روسیه سرمایه‌داری منجر شد. این جنگ که ۹ ماه است ادامه دارد، با خطر گسترش و حتی استفاده از سلاح هسته‌ای، خون مردم اوکرایین و روسیه را می‌ریزد. سنگینی تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه بر دوش خلق‌ها است.

رسوایی‌های مکرر فساد و رشوه با محوریت پارلمان اروپا در میان نمایندگان پارلمان اروپا و لابی‌ها و سازمان‌های غیردولتی مختلف سرمایه‌دارانی که بر روی گور هزاران کارگر در بیگارخانه‌های قطر ایستاده‌اند، ثابت می‌کند که اتحادیه اروپا به‌طور برگشت‌ناپذیری یک اتحادیه سرمایه است و نمی‌تواند جانبدار مردم آن باشد. اتحادیه اروپا اتحادیه انحصارها بوده، هست و خواهد بود. به این دلیل است که به سوسیالیسم حمله می‌کند، افسانه های ضد کمونیستی را اشاعه می‌دهد، و مسئولیت بزرگی در قبال ممنوعیت احزاب کمونیست در کشورهای عضو خود در اروپای شرقی دارد.

ابتکار کمونیستی اروپا ماهیت واقعی ضد مردمی اتحادیه اروپا را افشا می‌کند و با توهماتی که درباره نقش آن بوسیله نیروهای اپورتونیسم بین‌المللی مانند به‌اصطلاح «حزب چپ اروپا» پرورش یافته است مبارزه می‌کند.

ما به‌عنوان کمونیست، تلاش‌های خود را برای تقویت مبارزات مردمی و مطالبات طبقه کارگر و متحدان آن برای رهایی فوری از گرداب ضد مردمی تشدید می‌کنیم و در عین حال سوسیالیسم- تنها راه خروج واقعی، برای جهانی دیگر- را ترویج می‌کنیم. سه دهه پس از امضای پیمان ماستریخت، ما به مبارزه علیه اتحادیه اروپا و نظام سرمایه‌داری که در خدمت آن است، برای جهانی درخور نیازها و منافع مردم ادامه می‌دهیم.

احزاب عضو ابتکار کمونیستی اروپا:

https://www.initiative-cwpe.org/en/participating-parties/

پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/ym4kz7xh