در عمل، همانطور که و. ای. لنین هشدار داد: «بورژوازی در تلاش است تا تئوری انقلابی را از بین ببرد، آن‌را سترون کند، روح انقلابی را از آن بزداید، و نمادهایی بی‌آزار با تصاویر انقلابیون مرده را بمثابه تسلی برای زحمتکشان به جای بگذارد.» حزب سوسیالیست متحد ونزوئلا از این فراتر رفته است – در تلاش است حزب کمونیست را خصوصی کند.

 

تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

منبع: شبکه همبستگی (SolidNet)
۲۱ اوت ۲۰۲۳

 

بیانیه حزب کمونیست کارگران روسیه: مبارزه ادامه خواهد یافت!

 

در ونزوئلا، تلاش‌های حزب حاکم که هنوز نام سوسیالیست را یدک می‌کشد، برای ممنوع ساختن فعالیت‌های حزب کمونیست ونزوئلا همچنان ادامه دارد. در ۱۱ اوت ۲۰۲۳، دیوانعالی ونزوئلا درباره پرونده حزب کمونیست ونزوئلا رأی صاد کرد. این پرونده رای داد. شکایتی که توسط پروکاتورها و عوامل بورژوازی برای سلب حقوق قانونی نهادهای رهبری حزب ارائه شده بود، تأیید گردید. در نتیجه، حزب کمونیست واقعی ونزوئلا از موقعیت قانونی محروم است. نام، نمادها و حقوق آن اکنون در دست گروهی از مزدوران وفادار به دولت نیکلاس مادورو است.

این تصمیم نه تنها حقوق حزب کمونیست ونزوئلا را نقض می‌کند، بلکه یک‌بار دیگر جوهر و ماهیت دولت‌های به‌اصطلاح «مترقی» در آمریکای لاتین را بازتاب می‌دهد. به محض این‌که حزب کمونیست ونزوئلا در سال ۲۰۲۰ به سمت مخالفت با نیروهای حامی مادورو حرکت کرد، فشار بر آن به طرز چشمگیری افزایش یافت: سانسور رسانه‌ها، تعلیق از شرکت در انتخابات، افترا و اتهامات بی‌اساس، پیگرد و حتا قتل فعالین – معلوم شد همه این‌ها کافی نیست.

این نخستین‌بار نیست که حزب کمونیست ونزوئلا با چنین وضعیتی روبه‌رو می‌شود. تاریخ حزب مملو از صفحات روشن و غم‌انگیز از سخت‌ترین مبارزات زیرزمینی و مسلحانه است.

در واقع، محافل حاکم کنونی ونزوئلا، تحت لفاظی عوام‌فریبانه انقلاب بولیواری، سعی دارند با یک حمله بدوی حزب کمونیست ونزوئلا را تصرف نمایند. در عمل، همانطور که و. ای. لنین هشدار داد: «بورژوازی در تلاش است تا تئوری انقلابی را از بین ببرد، آن‌را سترون کند، روح انقلابی را از آن بزداید، و نمادهایی بی‌آزار با تصاویر انقلابیون مرده را بمثابه تسلی برای زحمتکشان به جای بگذارد.» حزب سوسیالیست متحد ونزوئلا از این فراتر رفته است – در تلاش است حزب کمونیست را خصوصی کند. حزب سوسیالیست متحد ونزوئلا که توسط هوگو چاوز ایجاد شد و کمونیست‌ها را به صفوف خود دعوت کرد، کاملاً دوباره متولد شده و امروز ماهیت خرده بورژوایی خود را نشان می‌دهد. مادورو و رفقایش در واقع به آرمان چاوز و منافع زحمتکشان ونزوئلا خیانت می‌کنند.

سوسیال دموکراسی، درست مانند کمی بیش از صد سال پیش، با پشتکار تفنگ‌های خود را صیقل می‌دهد تا در سرکوب متحدین کمونیست‌ سابق، به دولت «خود» کمک کند.

حزب کمونیست کارگران روسیه از مبارزه حزب کمونیست ونزوئلا حمایت می‌کند و آشکارا می‌گوید که حزب سوسیالیست متحد ونزوئلا در نقش یک نوکر بورژوازی فرو رفته و تنها یک گام تا دست نشاندگی امپریالیسم آمریکا فاصله دارد.

ما با کمونیست‌های ونزوئلا در یک نظام طبقاتی هستیم!

مبارزه ادامه خواهد یافت!

دبیرخانه کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگران روسیه
۱۸ اوت ۲۰۲۳

http://solidnet.org/article/Russian-CWP–00027/