آزادی زندانی سیاسی، آزادی احزاب سیاسی، سندیکاهای کارگری و سازمان‌های صنفی و توده‌ای عدالت اجتماعی بخشی جدایی‌ناپذیر از حقوق بشر است سیاست تعدیل و خصوصی‌سازی مغایر منافع زحمتکشان و امنیت ملی است آزادی زندانی سیاسی، آزادی احزاب سیاسی، سندیکاهای کارگری و سازمان‌های صنفی و توده‌ای عدالت اجتماعی بخشی جدایی‌ناپذیر از حقوق بشر است سیاست تعدیل و خصوصی‌سازی مغایر منافع زحمتکشان و امنیت ملی است آزادی زندانی سیاسی، آزادی احزاب سیاسی، سندیکاهای کارگری و سازمان‌های صنفی و توده‌ای عدالت اجتماعی بخشی جدایی‌ناپذیر از حقوق بشر است سیاست تعدیل و خصوصی‌سازی مغایر منافع زحمتکشان و امنیت ملی است آزادی زندانی سیاسی، آزادی احزاب سیاسی، سندیکاهای کارگری و سازمان‌های صنفی و توده‌ای عدالت اجتماعی بخشی جدایی‌ناپذیر از حقوق بشر است سیاست تعدیل و خصوصی‌سازی مغایر منافع زحمتکشان و امنیت ملی است

تحریریه

باور بیاورید به علم

مایه‌کوبی کووید-۱۹ در سراسر اروپا با شعار «باور بیاورید به علم» آغاز شد

۲۰۲۱-۰۵-۲۸ ادامه

چهرۀ حقیقی صندوق بین‌المللی پول

واکنش کشورهای پیشرفته به بحران کووید-۱۹ در مقایسه با کشورهای جهان سوم بسیار متفاوت بوده است. اولی‌ها بسته‌های مالی قابل توجهی را برای نجات و رونق به جریان انداخته‌اند

۲۰۲۱-۰۵-۲۸ ادامه

کودتای میانمار و آنگ سان سو چی

هر دو جناح «ثروتمندترین لایه‌های سرمایه‌داری بوروکراتیک را نمایندگی می‌کنند. اما آن‌ها به دو گروه متفاوت تعلق دارند.

۲۰۲۱-۰۵-۲۸ ادامه

چرا مردم میانمار کارخانه‌های چینی را آتش می‌زنند؟

پس از آن که در بعداز ظهر یک‌شنبه تعدادی از کارخانه‌های چینی در یانگون به آتش کشیده شد، چین میانمار را به انجام اقدامات بیش‌تر برای حفاظت از شهروندان چینی

۲۰۲۱-۰۵-۲۸ ادامه

کمونیست‌های میانمار از کودتا می‌گویند

اگر کسی بگوید امروز در آن‌جا بیش‌تر از گذشته سرمایه‌گذاری و شرکت‌های خارجی وجود دارد، ما فقط می‌گوییم ببینید سود آن به جیب چه کسانی می‌رود.»

۲۰۲۱-۰۵-۲۸ ادامه

میلیاردرها و همه‌گیری

براساس گزارش بانک سوئیسی «یو.بی.اس»، که گاردین در ۷ اکتبر به آن پوشش داد، ثروت بیلیونرهای جهان در فاصله آوریل و ژوئیه امسال، دوره‌ای که همه‌گیری در اوج خود بود، ۲۷٬۵ درصد افزایش یافت.

۲۰۲۱-۰۵-۲۸ ادامه

ارزیابی میدانی فیدل از عملکرد چین در دوران جنگ سرد (۱)

من مدت‌ها فکر می‌کردم که رهبران سیاسی چین اشتباهات جدی مرتکب می‌شوند... من باور نمی‌کردم که آن‌ها آگاهانه و عامدانه به آرمان انترناسیونالیسم و مارکسیسم- لنینیسم خیانت کنند

۲۰۲۱-۰۵-۲۸ ادامه