تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

منبع: شبکه همبستگی
۱۷ اوت ۲۰۲۱

 

بیانیه دفتر مطبوعاتی حزب کمونیست یونان پیرامون تحولات در افغانستان

 

تحولات سریع در افغانستان در پی سقوط دولت دست‌نشانده‌ای که پس از مداخله امپریالیستی ایالات متحده، ناتو، و متحدین آن‌ها در کشور ظهور کرده بود، و به قدرت رسیدن جنبش تاریک‌اندیش طالبان که در آغاز از حمایت گوناگون ایالات متحده آمریکا و دیگر قدرت‌های سرمایه‌داری برخوردار بود، نشان می‌دهد که رنج مردم افغانستان پایان ندارد.

این به روشنی نشان داده شده است که مداخله ایالات متحده در سال ۲۰۰۱، که به بهانه «جنگ با تروریسم» و حمله به «برج‌های دوقلو» صورت گرفت، در واقع هدف‌های دیگر و به ویژه کنترل «نقطه ضعف» روسیه و چین را در بستر رقابت این قدرت‌ها با ایالات متحده آمریکا دنبال می‌کرد.

دولت باید هنوز دروغ می‌گوید که «صرفه‌جویی در منابع اقتصادی مردم» دلیل اصلی برای خروج نیروهای نظامی ایالات متحده است. هدف‌های آن متفاوت است، مانند تغییر توجه ایالات متحده به دیگر «جبهه‌ها» مانند منطقه پاسیفیک، و قصد ایجاد یک «فضای بی‌ثباتی» در آسیای مرکزی که برای «ابزار‌سازی» از تحولات در افغانستان برای آن آسان خواهد بود. به دلیل این رقابت درون – امپریالیستی است که طالبان امروز مقبول به نظر می‌رسد.

حزب کمونیست یونان از همان لحظه نخست مداخله در افغانستان را محکوم کرد؛ حزب کمونیست یونان دستاویز‌های ایالات متحده آمریکا، ناتو، و اتحادیه اروپا را رد کرد؛ حزب کمونیست یونان مسئولیت‌های دولت‌های یونان (دمکراسی نو، سیریزا، پاسوک و غیره) را که از سال ۲۰۰۱ تا امروز از مداخله کشور ما و نیروهای مسلح یونان در افغانستان حمایت کرده‌اند محکوم کرد. حزب کمونیست یونان با استفاده از هر وسیله ممکن خواهان خروج نیروهای یونان از افغانستان و از دیگر مأموریت‌های امپریالیستی در خارج شد.

اکنون ستادهای گوناگون بورژوایی برای شرایط مردم در افغانستان، به ویژه برای وضعیت زنان، اشک تمساح می‌ریزند. آن‌ها همان ستادهایی هستند که از رژیم‌هایی که در کشورهای خود دست به اقدامات مشابه علیه زنان زدند حمایت کرده‌اند و هم‌چنان حمایت می‌کنند.

آن‌ها همان ستادهایی هستند که در دوره‌های تاریخی دیگر (مانند دهه ۱۹۸۰) از جنبش مجاهدین تاریک‌اندیش (که طالبان از آن بیرون آمد) و علیه انقلاب مردم و کمک نظامی انترناسیونالیستی شوروی می‌جنگید به شدت حمایت کردند.

آن‌ها هم‌چنین با همان ریاکاری به افزایش قابل پیش‌بینی در تعداد آوارگان اشاره می‌کنند، اما خود رویدادها ثابت می‌کنند که آنچه که آن‌ها می‌خواهند این است که این واقعیت را پنهان کنند که آوارگان نهایتاً قربانیان جنگ‌ها و مداخلات هستند.

امروز ضرورت مبارزه مردم علیه هر نیروی ارتجاعی و تاریک‌اندیش بیش‌تر مشخص است، مبارزه‌ای که بطور جدایی ناپذیر در پیوند با مبارزه علیه نظام سرمایه‌داری و نیروهای امپریالیستی و نقشه‌های که این نیروها را به وجود می‌آورند و از آن‌ها استفاده می‌کنند قرار دارد.

۱۶ اوت ۲۰۲۱

پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/cy3syu67