تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

منبع: شبکه همبستگی (SolidNet)
۴ اوت ۲۰۲۲

حزب کمونیست ونزوئلا تحریکات آمریکا علیه تمامیت ارضی جمهوری خلق چین را محکوم می‌کند

 

هیأت سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست ونزوئلا مخالفت قاطع خود را با تحریک جدید امپریالیسم آمریکا علیه جمهوری خلق چین به مناسبت سفر رئیس کنگره ایالات متحده به تایوان اعلام می‌کند.

دولت ایالات متحده در یک سیاست آشکارا مداخله جویانه، آرزوهای جدایی‌طلبانه متحدان خود را در تایوان تحریک می‌کند، و حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری خلق چین را، با نقض آشکار توافقات بین‌المللی درباره تایوان، تهدید می‌کند. حزب کمونیست ونزوئلا بر موضع خود را علیه ادعاهای ایالات متحده برای تجزیه قلمرو جمهوری خلق چین و استفاده از این وضعیت در تنگه تایوان برای توجیه اتحادها و عملیات نظامی خود در دریای استراتژیک چین جنوبی، اعلام می‌نماید.

این تشدید تنش بین قدرت‌های سرمایه‌داری با روند فعلی تشدید رقابت سرمایه‌داری برای کنترل بازارها، مسیرهای تجاری، منابع انرژی و مواد خام، در چهارچوب بحران عمیق شیوه تولید سرمایه‌داری در مقیاس جهانی، مطابقت دارد.

در حالی‌که امپریالیسم آمریکا و متحدانش در رقابت جهانی جایگاه خود را از دست می‌دهند، واکنش آن‌ها در عرصه دیپلماتیک و نظامی تهاجمی‌تر می‌شود، و خود را در سناریوهای خطرناکی نشان می‌دهد که احتمال جنگ‌های امپریالیستی جدید با ویژگی عمومی را افزایش می‌دهند.

ما از احزاب کمونیست، جنبش کارگری و نیروهایی که برای صلح می‌رزمند، می‌خواهیم مبارزه جهانی علیه تهدید واقعی یک جنگ امپریالیستی و هرگونه تلاش برای سوق دادن کارگران جهان به جنگ‌های جدید در دفاع از منافع سرمایه را تشدید کنند.

کاراکاس
۳ اوت ۲۰۲۲

http://solidnet.org/article/CP-of-Venezuela-PCV-condemns-U.S.-provocations-against-the-territorial-integrity-of-the-Peoples-Republic-of-China/

پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/3psm3u52