تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

منبع: شبکه همبستگی (SolidNet)
۹ مه ۲۰۲۳

 

کمیته اجرایی حزب کمونیست بریتانیا در نشست روز یک‌شنبه ۸ مه خود بیانیه زیر را پیرامون تاجگذاری چارلز سوم و سلطنت بریتانیا صادر کرد:

 

تاجگذاری آخر هفته برای حفظ حمایت عمومی از نهادی طراحی شد که مظهر نابرابری‌های فاحش، امتیازات و ماهیت ضد دموکراتیک جامعه ما است.

طبقه حاکم بریتانیا و رسانه‌های جمعی آن با شناخت از این که بسیاری از مردم در واکنش به درخواست‌های مبتنی بر میهن‌دوستی، سنت و رسوم از مناسبت‌ها لذت می‌برند، تمام توان خود را برای ترویج این نمایش انجام داده‌اند.

صداهای مخالف تماماً خاموش شده‌اند. طبق معمول، یک روزنامه مشخص – مورنینگ استار – که به هیستری سلطنتی نپیوسته است، از همه بررسی‌های مطبوعات روزانه حذف شده است. جای تعجب نیست که پلیس لندن به عنوان نهادی که خود به تعهد به برابری و دموکراسی معروف نیست، داوطلبان ایمنی زنان و هم‌چنین معترضان مسالمت آمیز علیه سلطنت را دستگیر و بازداشت کرده است.

در برخی موارد، افراد پیش از دست زدن به هر کاری دستگیر می‌شدند، در واقع گویی مرتکب «جنایت فکری» شده‌اند.

اتحادیه‌های کارگری باید به این استفاده از قوانین سرکوبگرانه – که می‌تواند در هر زمان علیه اعتصاب کنندگان و حامیان آن‌ها مورد استفاده قرار گیرد – اعتراض کنند و خواهان لغو آن بوسیله دولت آتی حزب کارگر شوند.

خود مراسم تاجگذاری پیوند نزدیک بین سلطنت، کلیسای انگلیکن، دستگاه سیاسی و تاریخ طولانی و خونین بریتانیا از نظامی‌گری، فتح و غارت را تأیید کرد. حزب کمونیست از جشن گرفتن سلطنت منفک از نقش آن در پیشینه بریتانیا به عنوان یک قدرت ارتجاعی استعماری و امپریالیستی امتناع می‌ورزد.

حزب کمونیست به جای سوگندهای برده‎وار برای خدمت دائم به سرپرست یک خانواده اریستوکراتیک و عبارات زاهدانه درباره «خدمت به ملت» و «کمک به فقرا»، خواهان انتقال گسترده ثروت از طبقه سرمایه‌دار به طبقه کارگر است.

حزب کمونیست به جای یک حاکمیت سلطنتی افسانه‌ای مبتنی بر خط خونی، حاکمیت مردمی مبتنی بر مردم و نمایندگان منتخب آن‌ها در پارلمان‌ها، دولت‌ها و جنبش‌های توده‌ای را پیشنهاد می‌کند.

حزب کمونیست به جای وحدت ملی جعلی که نابرابری‌های عمیق اجتماعی، ملی و مذهبی را پنهان می‌سازد، برای سوسیالیسم و بریتانیای فدرال و سکولار که در آن انگلستان، اسکاتلند و ولز از موقعیت برابر برخوردار هستند و مردم آزادند به دین خود عمل کنند یا اصلاً هیچ دینی نداشته باشند، بدون هیچ امتیاز برای جایگاه یک مذهب یا ملت، مبارزه می‌کند.

یک گام مهم در راستای این اهداف، الغای تمام قدرت‌ها و نهادهای مرتبط با سلطنت، از جمله مناصبی مانند رئیس کلیسای انگلیکن و فرمانده کل نیروهای مسلح، همراه با اختیارات سلطنتی، هیأت مشاورین سلطنتی، و دیگر نهادهای حکومتی غیر پاسخگو است.

الغای خود سلطنت، که با یک صدر حکومت منتخب برای اهداف تشریفاتی جایگزین شود، روندی را که برای موفقیت نیاز به حمایت عمومی دارد، تکمیل می‌کند.

تلاش برای اصلاح، دموکراتیزه کردن و بازسازی دستگاه حکومتی، و تبدیل آن به دستگاهی که به جای تأمین منافع سرمایه‌داران انحصاری بزرگ متمرکز در شهر لندن، در خدمت به منافع طبقه کارگر و عموم مردم باشد، برای به دست آوردن این حمایت مهم است. این جوهر انقلابی سوسیالیسم است.

در عین حال، حزب کمونیست با دیگران به بزرگداشت و جشن گرفتن مبارزات کسانی که در انگلستان، اسکاتلند، ولز و فراتر از آن با استثمار و ظلم مبارزه کرده‌اند، ادامه خواهد داد. به این دلیل است که ما از مردم می‌خواهیم در هفته‌های آینده به تعداد زیاد در «جشنواره زنجیره‌سازان»، «جشن معدن‌کاران دورهام» و «جشنواره شهدای تولپادل» شرکت کنند.

http://www.solidnet.org/article/CP-of-Britain-Statement-on-the-Coronation-and-the-Monarchy/