تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

منبع: پیام مردم
۴ سپتامبر ۲۰۲۳

۴۷-مین جشنواره آوانته با فراخوان برای پیشبرد میراث انقلاب آوریل در پرتغال پایان یافت

 

چهل‌و‌هفتمین جشنواره آوانته (Festa do Avante) که توسط حزب کمونیست پرتغال و شاخه جوانان آن سازماندهی شده بود، روز یک‌شنبه، ۳ سپتامبر، در آتالایا، سیکسال، با تجمع گسترده مبارزان کمونیست، دیگر بخش‌های طبقه کارگر پرتغال، نمایندگان بین المللی احزاب سیاسی مترقی، گروه‌های جوانان و اتحادیه‌های کارگری به پایان رسید. موضوع اصلی جشنواره ۳ روزه امسال که از اول سپتامبر آغاز شد، پنجاهمین سالگرد انقلاب آوریل یا انقلاب گل میخک در ۲۵ آوریل ۱۹۷۴ بود که رژیم استبدادی استادو نوو [«حکومت جدید» یا «جمهوری دوم» را سرنگون کرد.

پائولو رایموندو، دبیر کل حزب کمونیست پرتغال، در سخنرانی در یک تجمع روز یک‌شنبه، تضاد بین واقعیت زندگی سخت کارگران و تبلیغات ثروتمندان را محکوم کرد. پائولو رایموندو افزود: «زمانی که اکثریت قریب به اتفاق هدف بی‌عدالتی و نابرابری قرار دارند و زمانی‌که کارگران و مردم از قدرت، قدرت مبارزه و قدرت اتحاد خود آگاه می‌شوند، آنگاه این تضاد واقعاً حل خواهد شد.»»

بر اساس گزارش‌ها، در چهل‌و‌هفتمین جشنواره آوانته بیش از ۷۰ مناظره درباره موضوعات مختلف طبقه کارگر، جوانان و زنان و همچنین در مورد فاشیسم، امپریالیسم، همبستگی بین‌المللی، صلح، بهداشت عمومی، کشاورزی، بحران مسکن و بحران اقلیمی، تعدادی کنسرت موسیقی، نمایش فیلم، نمایشگاه، رویدادهای ادبی، جشنواره غذا و رویدادهای ورزشی نیز برگزار شد. اعضای حزب کمونیست پرتغال و جوانان کمونیست پرتغال به طور فعال در طول سه روز برای برگزاری آرام جشنواره داوطلب شدند.

حزب کمونیست پرتغال از سال ۱۹۷۶ جشنواره آوانته را، به نام نشریه حزب آوانته (به‌پیش) که نخستین‌بار در سال ۱۹۳۱ منتشر شد، برگزار گرده است.

https://peoplesdispatch.org/2023/09/04/47th-avante-fest-concludes-in-portugal-with-a-call-to-advance-the-legacy-of-the-april-revolution/