فدراسیون جهانی جوانان دمکرات، سازمان‌دهندۀ اصلی همه جشنواره‌های جهانی جوانان و دانشجویان، از جمله نوزدهمین جشنواره جهانی جوانان و دانشجویان اعلام می‌کند که برای برگزاری موفق آن تمام سعی خود را به خرج خواهد داد. نظر به بستر تاریخی جنبش جشنواره، هدف متحد ساختن جوانان در یک وظیفه مشترک، مبارزه ضدامپریالیستی برای صلح، همبستگی و دوستی خلق‌هاست. در این رویداد بین‌المللی جایی برای نیروهای ارتجاعی، فاشیستی و صهیونیستی وجود ندارد. در پایان، مقر فدراسیون جهانی جوانان دمکرات مایل است مسؤولیت اعضای خود را به حضور در جشنوراه با وظیفه ارتقای شعار آن یادآور شود: «برای صلح، همبستگی و عدالت اجتماعی ما علیه امپریالیسم می‌رزمیم- گذشته خود را گرامی داشته، آینده را می‌سازیم.‌»

تارنگاشت عدالت – بایگانی دورۀ دوم

منبع: سایت نوزدهمین جشنواره جهانی دانشجویان و جوانان، سوچی
۲۶ سپتامبر ۲۰۱۶

سرگئی لاورف جامعه بین‌المللی را به شرکت در نوزدهمین جشنواره جهانی جوانان و دانشجویان دعوت کرد

 

«امسال، ما هفتادمین سالگرد احکام دادگاه نورمبرگ را گرامی می‌داریم. این سالگرد مانع از آن خواهد شد که ما درس‌های جنگ جهانی دوم را فراموش کنیم، و به ما پیامدهای فاجعه‌بار تلاش‌ها برای کنترل سرنوشت جهان را از طريق پایمال کردن منافع مشروع دیگر دولت‌ها و مردم یادآور می‌شود. از آزادی بیان یا گردهمایی مسالمت‌آمیز نباید بمثابه پوششی برای تأیید جنبش‌های افراطی استفاده شود که ایدئولوژی نازی را تبلیغ می‌کنند، یا در صدد تجلیل از فاشیست‌ها و همدستان آن‌ها هستند. استمرار این غرایز خبیث، تلاش‌های مستمر برای سد کردن راه نئونازیسم و انتقام‌گیری، تقویت همسازی قومی و فرهنگی، و نیرومند ساختن ایده‌های عدالت و برابری در نسل‌های جوان را می‌طلبد. روسیه از شما دعوت می‌کند در نوزدهمین جشنواره جوانان و دانشجویان که در اکتبر ۲۰۱۷ در سوچی برگزار خواهد شد شرکت کنید.»

سخنرانی وزیر در ۹ سپتامبر ۲۰۱۶

***

منبع: گاردین، نشریه حزب کمونیست استرالیا
نویسنده: هری وارن
۱۲ ژوئیه ۲۰۱۷

جشنواره جوانان و دانشجویان، متعهد به ارزش‌های مردمی

 

پس از رسیدن به دریای سیاه، شخص با آب و هوای معتدل، ادب و مهربانی روسی، و این اکتبر با جشنواره جوانان و دانشجویان روبرو می‌شود. جشنواره جهانی جوانان و دانشجویان طی ۷۰ سال همایش جوانان چپ بوده که در آن نمایندگان در سمینارهای شرکت می‌کنند و از عمل سوسیالیستی می‌آموزند.

جشنوارۀ امسال، صد سال پس از انقلاب، در سوچی، روسیه برگزار می‌شود و نه تنها کل جنبش کارگری، بلکه چیز بزرگی را که معادل جوان آن است گرامی می‌دارد.

در هیجده جشنواره پیشین، جشنواره سال ۱۹۵۷ مسکو، با ۳۴‌ هزار نماینده از ۱۳۰ کشور  بیش‌ترین تعداد شرکت کننده را داشت.

آن سال، همایش ضدامپریالیستی پس از شاید زبون‌ترین عمل امپریالیستی بخش پایانی آن دهه، یعنی حمله به سوئز، برگزار شد.

امسال هزاران جوان گرد خواهند آمد تا صدمین سالگرد انقلاب را جشن بگیرند و در بحث‌ها و سمینارها پیرامون موضوعات زیادی مانند امپریالیسم، محیط زیست، فاشیسم و حقوق جوانان شرکت کنند.

سوچی برنامه‌های ویژه‌ای برای بزرگداشت زندگی چه گوارا، فیدل کاسترو و محمد عبدالعزیز، رییس‌جمهور پیشین جمهوری دمکراتیک عربی صحراوی (صحرای غربی) که همه برای دستاورها و اهداف ضدامپریالیستی نبرد کردند برگزار خواهد کرد.

لیگ جوانان کمونیست سرپرستی هیئت نمایندگی بریتانیا را خواهد داشت، لیگ جوانان کمونیست بخشی از فدراسیون جهانی جوانان دمکرات است که در سال ۱۹۴۵ در بستر نفرت از فاشیسم تشکیل شد.

سوگند زیبای «برای ریشه‌کن ساختن خواست، ناامیدی و بطالت تحمیلی» بخشی از میثاق فدراسیون جهانی جوانان دمکرات است که تا به امروز علیه مرتجعین می‌خروشد.

فدراسیون جهانی جوانان دمکرات سازمانی است که بر ویرانه‌های جنگ جهانی دوم تشکیل شد و تا امروز به ارزش‌های مردمی و عالیه وفادار مانده است. در واقع میثاق با صلح شعاری است که در هر جشنواره بر آن تأکید شده است.

برگزاری این جشنواره در روسیه صدمین سالگرد انقلاب مطلقاً مناسبت دارد.

امروز، از نقطه نظر بین‌المللی ممکن است پیرامون چگونگی رسیدن به سوسیالیسم بین اشخاص تفاوت‌هایی وجود داشته باشد، اما ما برای انقلاب سوسیالیستی جهانی آنچه که لازم است انجام می‌دهیم. تفاوت‌های چیزی است که ما را تعریف می‌کند؛ شباهت‌ها چیزی است که ما را متحد می‌سازد.

انقلاب روسیه یک هدف کلیدی داشت: یافتن کار برای جوانان روسیه که در آن‌زمان سرخورده بودند، این چیزی است که فدراسیون جهانی جوانان دموکرات امروز برای آن کار می‌کند.

انقلاب، البته نه فوراً، وضعیت اشتغال ۱۰۰ درصد، و اگر نه کمونیسم، اما سوسیالیسم ژرف را ایجاد کرد.

از جمله موضوعات و مباحث در جشنواره جهانی جوانان و دانشجوبان می‌توان به کنفرانس پیرامون اهداف و دستاوردهای انقلاب کبیر اکتبر، میراث چه گوارا، ضد امپریالیست کبیر محمد عبدالعزیز، و نقش فدراسیون جهانی جوانان دموکرات بمثابه سازمان اصلی جوانان ضدامپریالیست اشاره کرد.

کنفرانس‌های دیگر بر مناطق مشخص جهان تمرکز خواهند کرد. یک سمینار پیرامون نقش و سهم جنبش دانشجویی در مبارزه علیه امپریالیسم و برای صلح و همبستگی در قاره آمریکا خواهد بود، و کنفرانس دیگری بر محاصره‌ها و تحریم‌های اقتصادی تمرکز خواهد نمود. این‌ برای همبستگی، هم با کوبا و هم با ونزوئلا، مهم خواهد بود.

آفریقا نیز بخش مهمی از مباحث را تشکیل می‌دهد. مباحث بر حقوق و برابری و همچنین مبارزه علیه ظهور فاشیسم و کمونیسم ستیزی، نژادپرستی و بیگانه‌هراسی-مبارزه‌ای که نه فقط به آفریقا بلکه به همه ملت‌های جهان مربوط می‌شود، تمرکز خواهند داشت.

بخشی از جشنواره به خاورمیانه و مباره جوانان برای دسترسی همگانی و رایگان به بهداشت، آموزش، علم، فرهنگ و اطلاعات اختصاص خواهد داشت. در منطقه‌ای که به ساختن پل‌های مهم نیاز دارد این یک موضوع بزرگ است.

منطقه آسیا-پاسیفیک نیز شاهد مباحثی پیرامون پیامدهای بحران سرمایه‌داری، و بویژه حقوق مردم، بیکاری و وضعیت پرمخاطره جوانان خواهد بود.

ما همچنین دستاوردهای سوسیالیستی خود روسیه در قرن گذشته را، که شاید از بزرگ‌ترین دستاوردها در سراسر جهان باشد، جشن خواهیم گرفت.

مطمئناً پیرامون انقلاب کبیر اکتبر، چگونه اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی «متحاوز را نابود کرد» و جوانب بسیاری از سوسیالیسم در روسیه امروز بحث‌های بیش‌تری صورت خواهد گرفت.

جشنواره با یک نمایش پرشکوه، که پایان شایسته‌ای برای یک هفته کار خارق‌العاده خواهد بود، بکار خود پایان خواهد داد. من شخصاً از شرکت در این جشواره، برای جشن صلح، برای پایان دادن به امپریالیسم، و آموختن از قهرمانان زندگی خود بسیار هیجان‌زده هستم.

دیدار با دیگر اعضای فدراسیون جهانی جوانان دمکرات، آموختن بیش‌تر درباره کشورها و مبارزات آن‌ها موجب مباهات است. در کلام و آهنگ، انترناسیونال نوع بشر را متحد خواهد کرد.

جشنواره جهانی جوانان و دانشجویان ۲۰۱۷ از ۱۴ تا ۲۲ اکتیر در سوچی، روسیه برگزاز خواهد شد. برای اطلاعات بیش‌تر به نشانی زیر مراجعه نمایید:

www.russia2017.com/en

برگرفته از: مورنینگ استار

http://www.cpa.org.au/guardian/2017/1785/17-festival-of-youth.html

***

منبع: تله‌سور
۱۱ ژوئیه ۲۰۱۷

شرکت ۲۰۰‌ جوان کوبایی در جشنواره روسیه

 

نوزدهمین جشنواره جهانی جوانان و دانشجویان امسال در سوچی، روسیه برگزار خواهد شد.

در نوزدهمین جشنواره جهانی جوانان و دانشجویان حدود ۲۰۰ جوان و ۵۰ میهمان کوبا را نمایندگی خواهند کرد. جشنواره از ۱۴ تا ۲۱‌ اکتبر برگزار خواهد شد و فیدل کاسترو رهبر انقلابی کوبا را گرامی خواهد داشت.

سوسلی مورفا، دبیر اول کمیته ملی اتحادیۀ جوانان کمونیست گفت از ۲۰۰ نماینده، ۵۰ نفر دانشجو از رشته‌های تحصیلی گوناگون خواهند بود. وی گفت: «بخش‌های گوناگون جامعه-کارگران، دهقانان، دانشمندان، روشنفکران، کارگران بخش خدمات، بهداشت و آموزش- در هیئت کوبایی نماینده خواهند داشت. همچنین جوانان با استعدادی حضور خواهند داشت که صدای نه تنها کوبا، بلکه کل آمریکای لاتین خواهند بود.»

مورفا اشاره کرد که جشن‌های منطقه‌ای کوبا، که پیش درآمدی بر جشنواره جهانی است، در روز ۱۳ اوت -زادروز فیدل-با یک دادگاه ضدامپریالیستی در هاوانا خاتمه خواهد یافت.

مورفا تأکید کرد که «در این سناریورها ما دستاوردهای کوبا را تحلیل خواهیم کرد. این دستاوردها برای بسیاری از مردم جهان حتا یک رویا نیست.»

نوزدهمین جشنواره جهانی جوانان و دانشجویان چهره‌های انقلابی برجسته دیگری را، مانند چه گوارا، انقلابی آرژانتینی و محمد عبدالعزیز قهرمان استقلال جمهوری دمکراتیک عربی صحراوی، گرامی خواهد داشت.

جشنواره که در سال ۱۹۴۵ آغاز شد، هزاران جوان را از سراسر جهان برای دفاع از حقوق و منافع دانشجوبان، کارگران و خلق‌های تحت ستم گرد می‌آورد.

***

 

منبع: فدراسیون جهانی جوانان دمکرات
۲۷ سپتامبر ۲۰۱۷

بیانیه مقر فدراسیون جهانی جوانان دمکرات در رابطه با شرکت در نوزدهمین جشنواره فدراسیون جهانی جوانان و دانشجویان

 

فدراسیون جهانی جوانان دمکرات، سازمان‌دهندۀ اصلی همه جشنواره‌های جهانی جوانان و دانشجویان، از جمله نوزدهمین جشنواره جهانی جوانان و دانشجویان اعلام می‌کند که برای برگزاری موفق آن تمام سعی خود را به خرج خواهد داد. نظر به بستر تاریخی جنبش جشنواره، هدف متحد ساختن جوانان در یک وظیفه مشترک، مبارزه ضدامپریالیستی برای صلح، همبستگی و دوستی خلق‌هاست. در جهانی که امپریالیسم ناگزیر به نظر می‌رسد وظبفه ماست که بدیل برای مبارزه را، مبارزه‌ای که تاریخ فدراسیون جهانی جوانان دمکرات و دلايلی را که موجب تولد فدراسیون ما شد، نشان دهیم.

پیام فدراسیون جهانی جوانان دمکرات به جشنوارۀ آتی توسط هر عضو فدراسیون خطاب به بخش رزمنده و مترقی جوانان منتقل می‌شود. در این رویداد بین‌المللی جایی برای نیروهای ارتجاعی، فاشیستی و صهیونیستی وجود ندارد. صلح در جهان نمی‌تواند با هیچ‌گونه بحثی با این نیروها برقرار شود، اما بالعکس فقط می‌تواند با عمل مشترک جوانانی که حقیقتاً در ایده‌های جنبش جشنواره سهیم هستند، تحقق یابد.

در میدان فوق‌الذکر مقر فدراسیون جهانی جوانان دمکرات برخوردار از حمایت کمیته بین‌المللی سازمان‌دهنده نوزدهمین جشنواره جهانی جوانان و دانشجویان به برخی نگرانی‌هایی که اخیراً در ارتباط با شرکت احزاب راست‌گرا و صهیونست از اسرائیل در جشنواره آتی ابراز شده بود، پاسخ داد. فدراسیون جهانی جوانان دمکرات و کمیته بین‌المللی سازمان‌دهنده، نه تنها به دلیل مغایرت آن گرایشات با ایده‌های جشنواره، بلکه هم‌چنین با توجه به این فاکت که یک کمیته ملی توسط سازمان عضو فدراسیون جهانی جوانان دمکرات در اسرائیل تشکیل شده، آن شرکت را رد نمود. بنابراین، باید روشن باشد که کمیته بین‌المللی سازمان‌دهند اعتبار‌نامه هر نماینده‌ای را که در لیست کمیته ملی سازمان‌دهنده تشکیل‌شده توسط سازمان عضو فدراسون جهانی جوانان دمکرات در اسرائیل نباشد، رد خواهد کرد.

در پایان، مقر فدراسیون جهانی جوانان دمکرات مایل است مسؤولیت اعضای خود را به حضور در جشنوراه با وظیفه ارتقای شعار آن یادآور شود: «برای صلح، همبستگی و عدالت اجتماعی ما علیه امپریالیسم می‌رزمیم- گذشته خود را گرامی داشته، آینده را می‌سازیم.‌»

با درودهای رفیقانه
مقر فدراسیون جهانی جوانان دمکرات
مسکو
۲۷ سپتامبر ۲۰۱۷

https://www.facebook.com/notes/world-federation-of-democratic-youth-wfdy/statement-of-wfdy-hq-in-relation-of-the-participation-of-the-upcoming-19th-wfys/1560121467387179/