تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

منبع: فدراسیون جهانی جوانان دمکرات
۲۷ ژوئن ۲۰۲۲

در آخر هفته گذشته، ما در چهارچوب نشست ضدناتو، در برابر سفارت اسپانیا در مادرید خواهان آزادی رفقا میخائیل و الکساندر کونونویچ شدیم.

ما تلاش کردیم وارد سفارت شویم و کارزار بین‌المللی «آزادی کنونویچ‌ها» و کاری را که اعضای ما در اسپانیا با جمع‌آوری صدها امضا و حمایت بسیاری از سازمان‌ها، احزاب سیاسی و اتحادیه ‌کارگری انجام داده‌اند، با آن‌ها در میان بگذاریم.

ما می‌خواستیم درباره سلامتی رفقایمان، اتهامات وارده به آن‌ها، نقض حقوق و شکنجه آن‌ها اطلاعاتی را مطالبه نماییم و خواستار آزادی فوری آن‌ها شویم. اما، در کمال تعجب، سفارات حتا از پذیرش ما خودداری کرد.

با این حال، ما به مبارزه برای حقوق رفقای خود و برای آزادی آ‌ن‌ها در اسپانیا و سراسر جهان ادامه خواهیم داد، و در مقابل رژیم ارتجاعی اوکرائین و متحدانش در آمریکا، اتحادیه اروپا و ناتو، ما همیشه در کنار هم‌رزمان خود خواهیم بود.

پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/5fvkykv7