تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

منبع: شبکه همبستگی (SolidNet)
۶ ژوئیه ۲۰۲۳

در ۶ ژوئیه ۲۰۲۳، هیأتی از حزب کمونیست یونان به سرپرستی لفتریس نیکولائو-آلاوانوس، نماینده پارلمان اروپا و اعضای جوانان کمونیست یونان در سفارت اوکرایین در آتن تظاهرات کردند و بیانیه اعتراضی خود را پیرامون تهدیدهای مداوم علیه جان دو جوان کمونیست الکساندر و میخائیل کونونوویچ، بر درب آن نصب نمودند.

متن بیانیه اعتراضی بشرح زیر است:

حزب کمونیست یونان و جوانان کمونیست یونان درباره تهدیدات نسبت به جان کمونیست‌های جوان اوکراینی، الکساندر و میخائیل کونونوویچ هشدار می‌دهند

 

در بحبوحه تشدید جنگ امپریالیستی در اوکرایین بین ناتو و روسیه، در پی تهاجم غیرقابل قبول این کشور به خاک اوکرایین، مقامات امنیتی اوکرایین جوانان کمونیست، برادران کونونوویچ را به اتهامات واهی دستگیر و شکنجه کردند.

پس از یک محاکمه نمایشی و در شرایطی که یک چارچوب قانونی غیرقابل قبول ضدکمونیستی بوسیله دولت‌های مرتجع اوکرایین بر کشور تحمیل شده است، این دو جوان کمونیست به «حبس خانگی» محکوم شدند، و آزار و اذیت سیاسی غیرقابل قبول علیه آن‌ها ادامه دارد.

علاوه بر این، گزارش‌های فزاینده‌ای وجود دارد مبنی بر اینکه این دو جوان کمونیست دائما از سوی نمایندگان سرویس‌های امنیتی دولتی به مرگ تهدید می‌شوند. در نتیجه، محل سکونت آن‌ها فاش شده و محافل ناسیونالیست و فاشیست، افسران شاغل پلیس، از طریق وب سایت‌های مختلف خواستار ترور آن‌ها می‌شوند و به هر کس که این‌را انجام دهد وعده مصونیت می‌دهند.

ما در برابر مردم یونان و افکار عمومی جهان تهدیدات غیرقابل قبول علیه جان رفقای اوکراینی خود را محکوم می‌کنیم. مسئولیت اصلی حفاظت از جان و تضمین حقوق برادران کونونوویچ، که به ناحق تحت آزار و اذیت قرار دارند و در حال‌حاضر هدف قرار گرفته‌اند و در نتیجه جان آن‌ها در «حبس خانگی» در خطر است، با حکومت اوکرایین و دولت زلنسکی می‌باشد.

ما از دولت اوکرایین می‌خواهیم:

● برای حفاظت از جان و حفظ حقوق رفقای ما برادران کونونوویچ تضمین‌های فوری بدهد، و از پیگرد سیاسی علیه آن‌ها جلوگیری کند؛

● برای جلوگیری از تهدیدهای غیرقابل قبول علیه جان آن‌ها مداخله نماید؛

● تضمین دهد که حقوق و آزادی های دموکراتیک کمونیست‌ها در کشور رعایت خواهد شد.

بخش روابط بین‌الملل کمیته مرکزی حزب کمونیست یونان

http://www.solidnet.org/article/CP-of-Greece-Protest-of-the-KKE-and-KNE-at-the-Ukrainian-Embassy-in-Athens/