انقلاب کوبا و کوبای سوسیالیستی با کمک‌های سرنوشت‌ساز اتحاد شوروی و دیگر کشورهای سوسیالیستی، یک سری پیشرفت‌های مهم در زمینه‌هایی مانند بهداشت، آموزش، رفاه، فرهنگ و ورزش انجام دادند، چیزی که برای کارگران در جهان هم‌چنان یک رویای دور باقی مانده است. علی‌رغم از دست رفتن متحدین مهمی، مانند اتحاد شوروی و دیگر کشورهای سوسیالیستی، و مشکلات بزرگ ناشی از محاصره وحشیانه اقتصادی، تجاری و مالی تحمیل شده توسط ایالات متحده، مقاومت و مبارزه مردم کوبا هم‌چنان ادامه دارد.

تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

منبع: نقطه مرجع (riktpunkt)، پایگاه خبری حزب کمونیست سوئد
۳۰ دسامبر ۲۰۲۳
برگردان فارسی: ۱۱ دی‌ماه ۱۴۰۲

به مناسبت ۶۵-مین سالگرد انقلاب کوبا

«اقدام کمونیستی اروپایی» شصت و پنحمین سالگرد انقلاب کوبا و مارش پیروزی انقلابیون فیدل کاسترو، چه گوارا و رفقای آن‌ها را در هاوانا جشن می‌گیرد. این حماسه مردم کوبا، نخستین انقلاب سوسیالیستی در آمریکای لاتین بود، که الهام‌بخش مبارزات کارگران و مردم در سراسر جهان شد. این گواه زندۀ تأثیر مارکسیسم-لنینیسم و انترناسیونالیسم پرولتری بود.

انقلابیون پیرومند در هتل هیلتون هاوانا، ژانویه ۱۹۵۹

این نشان داد که سرمایه‌داری شکست‌ناپذیر نیست و مردم می‌توانند قدرت را به دست بگیرند، نظام پوسیده سرمایه‌داری را سرنگون نمایند و صاحبان کشور خود شوند.

انقلاب کوبا و کوبای سوسیالیستی با کمک‌های سرنوشت‌ساز اتحاد شوروی و دیگر کشورهای سوسیالیستی، یک سری پیشرفت‌های مهم در زمینه‌هایی مانند بهداشت، آموزش، رفاه، فرهنگ و ورزش انجام دادند، چیزی که برای کارگران در جهان هم‌چنان یک رویای دور باقی مانده است. علی‌رغم از دست رفتن متحدین مهمی، مانند اتحاد شوروی و دیگر کشورهای سوسیالیستی، و مشکلات بزرگ ناشی از محاصره وحشیانه اقتصادی، تجاری و مالی تحمیل شده توسط ایالات متحده، مقاومت و مبارزه مردم کوبا هم‌چنان ادامه دارد.

احزاب «اقدام کمونیستی اروپایی» قاطعانه به محکوم کردن محاصره جنایتکارانه امپریالیستی که ایالات متحده آمریکا علیه کوبا اعمال می‌کند و هرگونه طرح مداخله خیانتکارانه اتحادیه اروپا ادامه خواهند داد. آن‌ها هم‌چنین همبستگی انترناسیونالیستی عملی خود را با حزب کمونیست کوبا و مردم کوبا تقویت خواهند کرد.

http://tinyurl.com/mrxj8ndr