تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

منبع: فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری
۸ ژوئیه ۲۰۲۳

بیانیه فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری پیرامون اجلاس ۲۰۲۳ ناتو

 

فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری، به نمایندگی از ۱۰۵ میلیون کارگر خود که در ۱۳۳ کشورِ ۵ قاره زندگی، کار و مبارزه می‌کنند، نقشه‌های امپریالیستی ناتو را به شدت محکوم می‌کند و اجلاس سران ۲۰۲۳ را که قرار است در۱۲-۱۱ ژوئیه درویلنیوس، لیتوانی برگزار شود، یک تحریک آشکار دیگر برای کل بشریت صلحدوست می‌داند.

خلق‌های سراسر جهان خوب می‌دانند که مأموریت خونین این اتحاد امپریالیستی حفظ و در صورت امکان گسترش توازن کنونی نیروها بسود کشورهای ناتو در راستای حفظ منافع انحصارات آن‌هاست. در نظام امپریالیستی که با رقابت شدید نیروهای امپریالیستی برای کنترل ژئوپلیتیک و کنترل منابع انرژی و مسیرهای انتقال آن‌ها مشخص می‌شود، هم مردم کشورهای عضو ناتو، و هم مردم کشورهای دیگر به غیر از مرگ، رنج، فقر و بدبختی چیزی از اتحادها و جنگ‌های امپریالیستی انتظار ندارند.

جنبش اتحادیه‌های کارگری دارای سمت‌گیری طبقاتی، اتحادیه‌های رزمنده، و کسانی که واقعاً خواهان صلح هستند، پیوسته و مستمر علیه ناتو که یک ماشین جنگی تهاجمی در خدمت منافع کشورهای امپریالیستی اتحاد را تشکیل می‌دهد، مبارزه می‌کنند. مردم جهان تجربه دست اولی از جنایات ناتو دارند و می‌دانند که ناتو چیزی عیر از مداخله، جنگ، حکومت نظامی، آوارگی، گرسنگی، ویرانی و مرگ نیست.

فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری ادامه مداخلات و جنگ‌های نظامی، نظامی‌سازی سریع روابط بین‌الملل و هزینه‌های نظامی فزاینده را محکوم می‌کند. فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری خواستار پایان فوری تمام درگیری‌های مسلحانه امپریالیستی، احترام کامل به حاکمیت، استقلال و حق هر ملت برای انتخاب آزادانه حال و آینده خویش است.

ما محروم‌سازی‌ها، تبعیض‌ها، محاصره‌ها و تحریم‌های اعمال‌شده بوسیله ایالات متحده، ناتو و اتحادیه اروپا علیه کشورهای مختلف را محکوم می‌کنیم، زیرا آن‌ها بر استاندارد زندگی خانواده‌های کم درآمد، کارگران، کشاورزان کوچک فقیر و بطور کلی اقشار مردمی تأثیر منفی می‌گذارند.

جنبش جهانی اتحادیه‌های کارگری قصد نشست سران ناتو برای افزودن طرح‌های منطقه‌ای جدید و همچنین تعیین حد اقل ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی برای هزینه‌های نظامی، که درگیری را تشدید می‌کند و تدارکات و خطر یک درگیری عمومی امپریالیستی با پیامدهای فاجعه‌بار برای اقشار مردمی و مردم عادی را ژرف‌تر می‌سازد، محکوم می‌کند.

علاوه بر شرایط افزایش عمومی قیمت‌ها، تورم و سیاست‌های ریاضتی دراز-مدت که تمام مخارج مرتبط با نیازهای عمومی و استانداردهای زندگی کارگران را کاهش داده است؛ در عصری که همه مطالبات کارگران برای آموزش، بهداشت، تامین اجتماعی و شرایط زندگی مناسب بوسیله دولت‌های بورژوازی به بهانه کمبود منابع و غیره رد می‌شود، افزایش بیش‌تر هزینه‌های نظامی تحریک‌آمیز و افشا کننده نیأت آن‌هاست.

فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری قاطعانه بر این باور است که هزینه‌های نظامی مردم را از حق اساسی زندگی با عزت محروم می‌کند و ناتو جهان را بی‌ثبات می‌سازد و خواستار انحلال بدون قید و شرط و فوری ناتو است. فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری کارگران سراسر جهان را به مبارزه علیه جنگ‌های امپریالیستی و نظامی که آن‌ها را به وجود می‌آورد، به مبارزه برای صلح جهانی و همبستگی بین خلق‌ها، به مخالفت با اتلاف منابع و پول برای اهداف نظامی، طلب از بین بردن سلاح‌های اتمی و خروج فوری از ناتو فرامی‌حواند.

خلق‌های جهان، کارگران جهان چیزی برای تفرقه ندارند و می‌توانند در صلح، همبستگی، و همکاری زندگی کنند.

دبیرخانه

https://www.wftucentral.org/wftu-statement-on-the-2023-summit-of-nato/