تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

منبع: فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری
۲۱ مارس ۲۰۲۲

 

بیانیه فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری به مناسبت روز جهانی رفع تبعیض‌نژادی

 

فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری ۲۱ مارس روز جهانی رفع تبعیض‌نژادی را، که امسال جهان را در میان جنگ اوکرائین می‌بیند گرامی می‌دارد. ما دست خود را به سوی همه آوارگان، چه از اوکرائین، سوریه، افغانستان، عراق، یا هر کشوری که در وحشت جنگ امپریالیستی زندگی می‌کند، دراز می‌کنیم. تبعیض‌نژادی و سایر انواع تبعیض توسط انحصارها، شرکت های فراملی، سازوکارهای امپریالیستی و دولت‌های ارتجاعی ایجاد و زنده نگه داشته می‌شوند تا کارگران را تقسیم کنند و منافع سرمایه، و استثمار طبقاتی را حفظ نمایند.

همه کارگران، چه خارجی و چه بومی، برادران طبقاتی هستند و مبارزات ما فارغ از ملیت، نژاد، رنگ پوست و مذهب مشترک است. فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری طبقه کارگر جهانی را به ادامه ابراز همبستگ با مهاجران و پناهندگان فرامی‌خواند، به‌ویژه اکنون که جنگ‌ها و تجاوزات امپریالیستی امواج‌ عظیمی از پناهندگان را آفریده است. ما مبارزه علیه علت واقعی این وضعیت، یعنی نظام سرمایه‌داری که فقر، جنگ و تبعیض‌نژادی ایجاد می‌کند، تشدید می‌کنیم.

جنبش سندیکایی رزمنده جهان همه اشکال تبعیض را محکوم می‌کند و خواستار دسترسی همگانی به مراقبت‌های بهداشتی عمومی با کیفیت بالا، کار و آموزش مناسب برای همه کارگران، مهاجران و پناهندگان و خانواده‌هایشان است. همه کارگران، مستقل از اصل، رنگ، زبان، مذهب و غیره، از طریق اتحادیه‌های کارگری خود و با همبستگی انترناسیونالیستی، باید متحداً مبارزات مشترک را برای برآوردن نیازهای معاصر خود، علیه استثمار، جنگ‌های امپریالیستی، نژادپرستی و بیگانه‌هراسی پیش ببرند.

http://www.wftucentral.org/wftu-statement-on-the-international-day-for-the-elimination-of-racial-discriminations-2/

پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/bdz9vmk7