در ۵ فوریه ۱۹۴۵، بیش از ۱۲۰ هزار کارگر دست به اعتصاب زدند و تا ژوئن همان سال به مبارزه ادامه دادند.

تگ ارلندر، نخست‌وزیر سوسیال دموکرات که در طول جنگ بالاترین مقام مسئول اردوگاه‌های ساخته شده برای زندانی کردن کمونیست‌ها بود، و بت سیاسی نوشی دادگستر [نوشین دادگستر، رئیس ایرانی‌تبار حزب چپ سوئد-عدالت]، اعلام کرد که اتحادیه‌ها باید به میدان‌های جنگ علیه کمونیست‌ها تبدیل شوند.

تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

منبع: riktpunkt.nu، پایگاه خبری حزب کمونیست سوئد
۵ فوریه ۲۰۲۴
برگردان فارسی: ۲۷ بهمن‌ماه ۱۴۰۲

«اتحادیه جوانان کمونیست سوئد» امروز تاریخچه اعتصاب سال ۱۹۴۵ کارگران فلزکار را منتشر کرد. این درباره رویدادی است، که جنبش کارگری را برای دهه‌های آینده تحت تأثیر قرار داد، و امروز می‌توانیم از آن درس‌های بزرگی بیاموزیم.

اعتصاب کارگران فلزکار در ۵ فوریه ۱۹۴۵

 

ر چنین روزی در سال ۱۹۴۵، یکی از بزرگ‌ترین و طولانی‌ترین اعتصابات تاریخ سوئد آغاز شد. بیش از ۱۲۰ هزار کارگر صنعتی در سراسر کشور تا ژوئن همان سال دست از کار کشیدند. در پس‌زمینه اعتصاب، تعلیق افزایش دستمزدها و تقریباً عدم وجود توقف افزایش قیمت‌ها بود، که اتحادیه‌ها و کارگران در طول جنگ با موافقت کرده بودند. درنتیجه، کارگران در طول سال‌های جنگ بار سنگینی را بر دوش کشیده بودند، و با پایان جنگ، زمان آن بود که کارگران آن‌چه را که در طول جنگ از دست داده بودند بدست آورند.

با این وجود، کارفرمایان و بوروکرات‌های اتحادیه‌ سوسیال دموکرات در مدیریت صنابع فلز برنامه‌های دیگری داشتند. اما کمونیست‌ها در کنفرانس توافق بزرگ در پاییز ۱۹۴۴ مسلط بودند، و پیشنهادات برای افزایش دستمزدهای بالا بر خلاف میل سوسیال دمکرات‌ها با حمایت ۹۰ به تصویب رسید.

اعتصاب، که حزب کمونیست سوئد رهبری آن‌را داشت، از همان لحظه اول با مخالفت رهبران سوسیال دموکرات‌ روبه‌رو شد. مخالفت رهبری «اتحادیه سراسری کارگران سوئد» (LO)، و «انجمن کارفرمایان سوئد» (SAF) با اعتصاب، نهایتاً رهبری اعتصاب را به امضای یک پیشنهاد مصالحه وادار نمود. با این حال، کارگران فلزکار در مذاکرات سال‌های بعد از اعتصاب سود زیادی بردند و اعتصاب فلزکاران در ذهن آن‌ها ماند. پس از اعتصاب، سوسیال دموکرات‌ها برای پاکسازی اتحادیه‌ها از کمونیست‌ها جنگی را علیه آن‌ها به راه انداختند.

تگ ارلندر، نخست‌وزیر سوسیال دموکرات که در طول جنگ بالاترین مقام مسئول اردوگاه‌های ساخته شده برای زندانی کردن کمونیست‌ها بود، و بت سیاسی نوشی دادگستر [نوشین دادگستر، رئیس ایرانی‌تبار حزب چپ سوئد-عدالت]، اعلام کرد که اتحادیه‌ها باید به میدان‌های جنگ علیه کمونیست‌ها تبدیل شوند. کمونیست‌ها در نهایت از پست‌های رهبری پاکسازی شدند، و در همه سطوح فعالانه سرکوب شدند. سوسیال دموکرات‌ها از این طریق کنترل اتحادیه‌ها را به دست گرفتد، و کسانی را که در کنار کارگران بودند خنثا کردند.

انجمن جوانان کمونیست سوئد

https://riktpunkt.nu/2024/02/metallarbetarstrejken-den-5-februari-1945/