تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

منبع: در دفاع از کمونیسم
۲۵ مارس ۲۰۲۲

حزب کمونیست ترکیه در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه ۲۴ مارس صادر کرد، بر ضرورت خروج ترکیه از «سازمان تروریستی جنایتکار و خونخوار» موسوم به ناتو تاکید کرد.
متن بیانیه به شرح زیر است:

 

ترکیه باید فوراً از ناتو خارج شود

 

امروز در جریان اجلاس سران ناتو و نشست‌های گروه هفت و اتحادیه اروپا که در نخستین ماه عملیات نظامی فدراسیون روسیه علیه اوکرائین برگزار شد، تصمیماتی برای حمایت بیش‌تر از اوکرائین در برابر حملات هسته‌ای احتمالی هسته‌ای و دیگر حملات، تحریم‌های جدید علیه روسیه اتخاذ شد.

جنگی که یک ماه است در اوکرائین ادامه دارد، از یک سو، به معنای ویرانی برای همه زحمتکشان منطقه است؛ از سوی دیگر، به ناتو برای گسترش بیش‌تر یک فرصت طلایی می‌دهد و ناتو از این فرصت نهایت استفاده را می‌برد. ایالات متحده و بسیاری از کشورهای اروپایی به رهبری انگلیس در حال انتقال سلاح و تجهیزات به اوکرائین هستند. این امر به بهانه تحولات اخیر، راه را برای انباشت تسلیحات برای افزایش وحشتناک حضور ناتو در اروپای شرقی که در سال‌های اخیر به انبار تسلیحات مبدل شده است، هموار می‌سازد. نیروهای رزمی جدید در چهار کشور دیگر مستقر خواهند شد. انتظار می‌رود کشورهای عضو ناتو سرمایه گذاری‌های تسلیحاتی و نظامی بیش‌تری انجام دهند.

تاریخ بارها نشان داده است که نشست‌های برگزار شده دور میزهای امپریالیسم و قراردادهای امضاءشده دور آن میزها هیچ نتیجه‌ای به نفع مردم نخواهد داشت.

متن امضا شده برای دهه آینده برخلاف آنچه از نامش برمی‌آید تلاش برای ایجاد یک سیاست امنیتی و دفاعی نیست، بلکه سیاستی است برای اتحاد غرب برای دست بالا گرفتن در رقابت امپریالیستی، به دست آوردن نفوذ بیش‌تر، داشتن سهم و فرصت بیش‌تر از بازار و فرصت برای استثمار بیش‌تر.

ما باید فوراً به این تصور غلط پایان دهیم که یک سازمان تروریستی جنایتکار و خونخوار مانند ناتو، و ساختارهای تشنه پول و تسلیحات، دموکراسی، آزادی و صلح را به ارمغان خواهند آورد. هر گامی که به مسابقه تسلیحاتی، از جمله هسته‌ای، مشروعیت می‌بخشد، به معنای خطرات غیرقابل بازگشت برای آینده ما است.

ما نمی‌خواهیم کشورمان بخشی از این طرح‌هایی باشد که به خونریزی بیش‌تر در سراسر جهان منجر می‌شوند. ترکیه باید فوراً از ناتو خارج شود.

سلاح‌های هسته‌ای نیز در پایگاه اینجرلیک نگهداری می‌شوند، پایگاهی که توسط امپریالیسم آمریکا برای حمله به کشورهای منطقه مورد استفاده قرار گرفته است. در زمانی که تجاوزات ناتو تشدید می‌شود و روسیه در اوکرائین مداخله نظامی می‌کند، پایگاه اینجرلیک تهدید بزرگی برای مردم چوکوروا و کل ترکیه است. ما سلاح‌های هسته‌ای یا پایگاه ایالات متحده را در کنار خود نمی‌خواهیم. پایگاه اینجرلیک باید فوراً تعطیل شود. سازمان‌های ما در چوکوروا کار برای بستن پایگاه اینجرلیک را آغاز کرده‌اند.

تنها نجات بشریت در پایان بربریت امپریالیستی و ساختمان سوسیالیسم است!

حزب کمونیست ترکیه

پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/2mwaptyh