تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

منبع: در دفاع از کمونیسم
۱۶ اکتبر ۲۰۲۲

حزب کمونیست یونان: تصاویر پناه‌جویان برهنه در مرز یونان – ترکیه بربریت سرمایه‌داری را آشکار می‌سازد

 

وزارت حفاظت از شهروندان یونان روز شنبه اعلام کرد که مرزبانان یونان و افسران آژانس مرزی اتحادیه اروپا «فرانتکس» روز جمعه ۹۲ مهاجر برهنه را در سواحل رودخانه اوروس در مرز شمال شرقی با ترکیه پیدا کردند.

وزارتخانه گفت که مهاجران «کاملاً برهنه و بدون هیچگونه تجهیزاتی رها شده بودند.»

دفتر مطبوعاتی کمیته مرکزی حزب کمونیست یونان بیانیه زیر را درباره این موضوع صادر نمود:

تصاویر تراژیک از پناهندگان در اوروس پایان ندارد. مورد جدید با کشف ۹۲ پناهجوی برهنه در منطقه‌ای در کنار رودخانه اوروس در نزدیکی فرس، این نظام غیرانسانی را افشا می‌کند که از یک‌سو با استثمار و جنگ‌های امپریالیستی موجی از مردم آواره را ایجاد می‌کند، و از سوی دیگر از آن‌ها بمثابه ابزار سودورزی، یا بمثابه مهره در برنامه‌های ژئوپلیتیک هر یک از طبقات بورژوازی برای اساس منافع خود استفاده می‌کند. مانند طبقه بورژوازی ترکیه که از مردم آواره برای ترویج ادعا علیه حقوق حاکمیتی کشورمان استفاده ابزاری می‌نماید.

هیچ‌کس نباید اجازه بدهد که تصاویر وحشتناک بربریت سرمایه‌داری، مانند تصاویر در اوروس، یا در پاکسی با ۸۸ پناهنده‌جو و مهاجر و ۲۰ کودک در میان آن‌ها، «عادی» شوند. اشک تمساح دولت کسی را قانع نمی‌کند. در اوروس، دریای اژه و مدیترانه به عنوان یک کل، سیاست اتحادیه اروپا که توسط همه دولت‌های یونان حمایت شده، فروپاشیده است.

اما همانطور که کنفرانس اخیر کشورهای حوزه مدیترانه اتحادیه اروپا، که گروه بدنام بظاهر «مترقی» (MED 5) [متشکل از ایتالیا، قبرس، یونان، اسپانیا، مالت – عدالت] نشان می‌دهد، آن‌ها همان سیاست را ادامه می‌دهند. مردم نمی‌توانند انتظار تغییر وضعیت را از کسانی داشته باشند که به همان سیاست ادامه می‌دهند و می‌کوشند مردم را متقاعد نمایند که این کار به نام به‌اصطلاح «همبستگی اروپایی» نتایج «بهتر» دیگری همراه خواهد داشت.

مبارزه مردم علیه جنگ و استثمار امپریالیستی باید اکنون تقویت شود و اقدامات فوری برای حفاظت از آوارگان اتخاذ شود، اقداماتی که حزب کمونیست یونان که بکرات پیشنهاد کرده است: الغای توافق‌نامه مشترک اتحادیه اروپا- ترکیه هم‌اکنون و در اینجا، تضمین حقوق پناه‌جویان در پناهندگی و حق آن‌ها برای سفر به کشورهای مقصد واقعی خود؛ قراردادن کمیته‌های پناهندگی در ترکیه تحت مسئولیت اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد.»

http://www.idcommunism.com/2022/10/kke-images-of-naked-refugees-on-greek-turkish-border-expose-capitalist-barbarity.html#more

پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/3rxhznhf