تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

منبع: پیام مردم
۱۳ فوریه ۲۰۲۳

صدها هزار نفر در سراسر اسپانیا علیه حمله به خدمات بهداشت عمومی تظاهرات کردند

 

روز یک‌شنبه، ۱۲ فوریه، بسیج‌های گسترده‌ای که بوسیله کارکنان بهداشت، اتحادیه‌های کارگری و گروه های چپ سازماندهی شده بود، در چندین شهر در سراسر اسپانیا برگزار شد. معترضان خواستار بهبود خدمات بهداشت عمومی که در حال‌حاضر از کمبود منابع و کمبود نیرو رنج می‌برند شدند.

معترضان در یک بسیج بزرگ در مادرید، با حضور صدها هزار نفر، بی‌تفاوتی دولت منطقه‌ای به رهبری حزب محافظه‌کار مردم (PP) را نسبت به نیازهای بخش بهداشت عمومی محکوم کردند. آن‌ها هم‌چنین به پیشنهاد خصوصی‌سازی مراقبت‌های بهداشتی اعتراض کردند. راه‌پیمایی در مادرید توسط چندین سازمان، از جمله «فدراسیون انجمن‌های دفاع از سلامت عمومی» (FADSP) سازماندهی شد و بوسیله گروه‌های سیاسی از جمله «حزب کمونیست اسپانیا» (PCE)، پودموس (Podemos)، «حزب کمونیست کارگران اسپانیا» (PCTE) و دیگران حمایت شد.

روز یک‌شنبه، انریکه سانتیاگو، رهبر حزب کمونیست اسپانیا در حالی که در بسیج مادرید شرکت می‌کرد، گفت که دولت منطقه‌ای در مادرید در تلاش است تا سلامت عمومی را برای خصوصی‌سازی خدمات بهداشتی تحت فشار قرار دهد. وی افزود: «برای متوقف کردن آن‌ها ما باید متحد و در تعداد زیاد بسیج شویم .»

بسیج سازماندهی شده بوسیله «پلاتفرم بهداشت عمومی را نجات دهید»، «انجمن گالیسی برای دفاع از بهداشت عمومی»، «بلوک ملی‌گرای گالیسی» و دیگران در سانتیاگو دِ کامپوستلا در گالیسیا برگزار شد. معترضان بدتر شدن سیستم مراقبت‌های بهداشتی در جامعه خودمختار را پس از سال‌ها کاهش آن بوسیله دولت منطقه‌ای تحت رهبری «حزب مردم» محکوم کردند. معترضان هم‌چنین بر یک «ابتکار قانونگذاری مردمی» که خواستار «افزایش ۶۷ درصدی بودجه مراکز مراقبت اولیه سرویس بهداشتی گالیسیا» است، تأکید نمودند.

در «بورگوس» در «کاستیا و لئون»، بسیج به رهبری «پلاتفرم برای بهداشت عمومی بورگوس» از سیاست دولت منطقه‌ای تحت رهبری حزب مردم انتقاد کرد. این راه‌پیمایی با حضور اعضای «حزب کمونیست کارگران اسپانیا»، «گروه کمونیست‌های جوان» (CJC) و دیگران برگزار شد و خواستار بازگرداندن بیمارستان دانشگاهی شهر به کلیه خدمات بهداشتی عمومی شد. ماه گذشته، بخش‌های مترقی در «کاستیا و لئون» نیز به اقدامات ضد سقط جنین توسط دولت منطقه‌ای راست‌گرا اعتراض کردند.

بحران کووید-۱۹ نظام بهداشت عمومی داری بودجه کم کارمندان ناکافی را در مادرید و چندین منطقه دیگر اسپانیا به لبه پرتگاه سوق داده است. در مادرید، سازمان‌های اجتماعی و گروه‌های چپ به بدتر شدن خدمات بهداشت عمومی اعتراض کرده‌اند و از دولت منطقه خواسته‌اند که فوراً تخصیص بودجه کافی برای اطمینان از جذب نیرو برای نجات بخش بهداشت را تضمین نماید. دولت منطقه‌ای به رهبری «حزب مردم» به ریاست ایزابل دیاز آیوسو، به این خواسته‌ها توجه نکرده است. اعتراضات، از جمله اعتصاب کارکنان بهداشت و هم‌چنین بسیج‌های بزرگ، در ماه اکتبر و نوامبر سال گذشته و ژانویه امسال در اسپانیا برگزار شد.

پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/235ebyhp