تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

منبع: در دفاع از کمونیسم
۲۹ اکتبر ۲۰۲۱

 

جان کارگران مهم است: همبستگی با مبارزه کارگران «کاسکو» در یونان

 

در روز دوشنبه ۲۵ اکتبر، دیمیتریس داگلیس، کارگر ۴۶ ساله بارانداز در اسکله شماره ۲ در پایانه کانتینری متعلق به شرکت «کاسکو» در بندر پیرئوس کشته شد.

«اتحادیه کارگران کانتینری در بندر پیرئوس» (ENEDEP) در بیانیه خود برای اعلام اعتصاب در پاسخ به این حادثه دردناک تأکید کرد که «این یک لحظه “بد” نیست. این نتیجه تشدید کار، فقدان اقدامات ایمنی برای سلامت و زندگی ما است.»

کارگران اسکله‌های «کاسکو» در بندر پیرئوس از روز دوشنبه با مطالبه به اجرا نهادن اقدامات ایمنی مشخص دست به اعتصاب زده‌اند. مدیریت شرکت پشنهادات کارگران را رد کرده است.

در طول هفته، اتحادیه پیام‌های همبستگی متعددی از سوی اتحادیه‌های کارگری از یونان و خارج از کشور دریافت کرده است. هشتک «جان کارگران مهم است» در توئیتر به یک روند مبدل شد:
#οι_ζωές_των_εργατών_μετ
دیروز، تجمع عظیمی در دروازه‌های اسکله‌های کاسکو در پیرئوس برگزار شد، و «اتحادیه کارگران کانتینری در بندر پیرئوس» و طبقه کارگر پیرئوس به شرکت چندملیتی پاسخ قاطعی دادند.

با شرکت خانواده کارگر جان باخته در تجمع، کارگران تصمیم گرفتند در روز جمعه نیز به ادامه اعتصاب دهند، و خواستار اجرای اقداماتی شدند که امنیت کارگران را تضمین کند. اقداماتی مانند داشتن گروه ۶ نفره به جای گروه ۴ نفره کنونی، متوقف کردن شیفت‌های متوالی که منجر به خستگی مفرط کارگران و احتمال حوادث می‌شود و غیره.

لحظات مهم در گردهمایی زمانی بود که علامتی که بر روی آن نوشته شده بود «دیگر هیچ کارگری برای سود کاسکو نمی‌میرد» بر سر در ساختمان کاسکو نصب شد.

هم‌چنین زمانی بود که اتحادیه از بلندگو اعلام کرد که در ترکیه و در ایتالیا، اعضای «فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری»، «دیسک» (Nakliyat Is )و «سندیکاهای پایه» (USB) در همبستگی در برابر دفاتر کاسکو در استانبول و در بندرلیورنو در ایتالیا تجمعات اعتراضی را سازماندهی کرده‌اند و نماینده «سندیکاهای پایه» از طريق تلفن حمایت کارگران ایتالیا را از گردهمایی اعلام کرد.

لحظه ویژه زمانی بود که سندیکا اعلام کرد که دادگاه، درخواست کارفرمایان را برای لغو اعتصاب رد کرده و اعتصاب را غیرقانونی ندانسته است!

اتحادیه از تمامی اتحادیه‌های سراسر جهان که در همبستگی و حمایت از مبارزات آن‌ها پیام ارسال کردند، قدردانی کرد.

مارکوس بکریس رهبر «اتحادیه کارگران کانتینری در بندر پیرئوس» و کادر «جبهه رزمنده همه کارگران» در سخنرانی خود تأکید نمود:

«مرگ دیمیتریس یک قتل عمد بود. این را این فاکت ثابت می‌کند که روی پل خاصی که تصادف دلخراش در آنجا اتفاق افتاد و منجر به از دست دادن همکارمان شد، تمام اقدامات لازم برای حفاظت از جان او و همه ما انجام نشده بود… این جرثقیل که همکار ما را دو نیم کرد، نمونه‌ای از شرایط کاری حاکم در بندر است. برای اینکه کارفرما دستش را در جیب نکند، برای اینکه کاسکو هیچ یورویی را هدر ندهد، در زمانی که سودش بی‌سابقه است، همکار ما دیمیتریس داگلیس فدا شد.

… پس از آن، چگونه می‌توانیم اجازه دهیم بندر مانند یک تله مرگ کار کند؟ چگونه می‌توانیم در چشمان همکارانی که دیمیتریس را در حال خونریزی دیدند نگاه کنیم؟ چگونه می‌توانیم به چشم خانواده او نگاه کنیم؟

ما از اشک ریختن برای همکار خود شرم نداریم. و همانطور که سخت کار می‌کنیم، می‌دانیم چگونه سخت مبارزه کنیم و با مبارزات خود به مردگان خود احترام بگذاریم! و ما می‌توانیم این را انجام دهیم.»

در روز جمعه اعتصاب با حرکت کاروانی از خودروها به سوی وزارت کشتیرانی، با خواست تحقق مطالبات عادلانه کارگران ادامه یافت.

یادآور می‌شویم که بندر پیرئوس، بزرگ‌ترین بندر یونان و یکی از بزرگ‌ترین بنادر در اروپا، عمدتاً با ۶۷ درصد سهام (که ۱۶ درصد آن مشروط است)، به انحصار چینی «کاسکو» تعلق دارد.

پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/22xyjnwx