تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

منبع: شبکه همبستگی (SolidNet)

 

بر اهمیت تحولات در منطقه هند- پاسیفیک،آنطور که شکل‌گیری اتحادهای امپریالیستی جدید مانند «آکوس» (استرالیا، انگلستان، ایالات متحده آمریکا) و «کواد» (استرالیا، ژاپن، هند، ایالات متحده آمریکا) تأکید شد. برخی از سخنرانان تاکید کردند که درگیری آمریکا و چین درگیری برای برتری در نظام سرمایه‌داری جهانی است. برخی از احزاب تأکید کردند که تشدید رقابت میان گروه‌های انحصاری، پایه تشدید تضادها و رقابت بین دولت‌های سرمایه‌داری و اتحادهای آن‌ها است.

 

جمع‌بندی مشترک حزب کمونیست یونان و حزب کمونیست ترکیه از نشست فوق‌العاده احزاب کمونیست و کارگری

 

نشست فوق‌العاده ویدئویی احزاب کمونیست و کارگری جهان (IMCWP)، با موضوع «تحولات اقتصادی، اجتماعی، و نظامی جهان. تجربه از مبارزه احزاب کمونیست و کارگری و خلق‌ها. همبستگی با مردم کوبا، فلسطین و همه خلق‌هایی که علیه تحریم‌ها، توطئه‌ها، و تجاوز امپریالیستی مبارزه می‌کنند» در ۱۱-۱۰ دسامبر ۲۰۲۱ برگزار شد.

این کنفرانس ویدئویی با مسئولیت مشترک حزب کمونیست یونان و حزب کمونیست ترکیه برگزار شد.

در این نشست ۷۳ حزب از ۵۷ کشور ازهمه قاره‌ها شرکت کردند.

در این کنفرانس ویدئویی، تجربیات ارزنده‌ای در خصوص مبارزه احزاب کمونیست و کارگری، جنبش‌های کارگری و مردمی در شرایط همه‌گیری و هم‌چنین حادشدن تضاد سرمایه و کار، تشدید استثمار و بن‌بست‌های شیوۀ تولید سرمایه‌داری از نظر تاریخی منسوخ ،که در میان سایر موارد، تأثیر مخربی بر محیط‌زیست دارد، مبادله شد.

ارزیابی‌ها پیرامون سمت‌گیری‌های جدید در چارچوب اتحادهای سیاسی، نظامی و اقتصادی و ظهور اتحادهای جدید مبادله شد. نقش ناتو و هم‌چنین گسترش آن به کشورهای جدید و استقرار نیروهای نظامی به مرزهای روسیه، از بالتیک تا دریای سیاه و قفقاز، به شدت محکوم شد. نقشه‌های خونریزی جدید در اوکرائین، به ویژه در منطقه دونباس، در چارچوب تضادهای بین امپریالیسم اورو – آتلانتیک و روسیه، محکوم شد. بسیاری از احزاب نیات امپریالیسم اورو-آتلانتیک را برای استفاده از رژیم ارتجاعی ناسیونالیستی حاکم بر اوکرائین، که کمونیست‌ها را تحت پیگرد قرار داده و از نظر تاریخی نقش فاشیست‌های محلی را توجیه کرده است، محکوم کردند

بر اهمیت تحولات در منطقه هند- پاسیفیک،آنطور که شکل‌گیری اتحادهای امپریالیستی جدید مانند «آکوس» (استرالیا، انگلستان، ایالات متحده آمریکا) و «کواد» (استرالیا، ژاپن، هند، ایالات متحده آمریکا) تأکید شد. برخی از سخنرانان تاکید کردند که درگیری آمریکا و چین درگیری برای برتری در نظام سرمایه‌داری جهانی است.

چندین سخنران بر گسترش کانون‌های رویارویی و درگیری‌های ناشی از سیاست دولت‌های سرمایه‌داری قدرتمند که تهاجم امپریالیستی را تشدید می‌کنند، تأکید کردند. آن‌ها همبستگی خود را با خلق‌هایی که خود را در کانون نقشه‌های امپریالیستی و رویارویی طبقات و انحصارات بورژوایی می‌یایند، مانند مردم سوریه، لیبی و غیره اعلام کردند.

برخی از احزاب تأکید کردند که تشدید رقابت میان گروه‌های انحصاری، پایه تشدید تضادها و رقابت بین دولت‌های سرمایه‌داری و اتحادهای آن‌ها است.

تاکید شد که در این شرایط، احزاب کمونیست و کارگری مسئولیت سازماندهی و رهبری مبارزات زحمتکشان و روشن ساختن ضرورت سوسیالیسم را بر عهده دارند. هم‌چنین تأکید شد که تقویت همبستگی بین‌المللی در میان احزاب کمونیست، سازمان‌های کارگری دارای سمت‌گیری طبقاتی، جنبش‌های کشاورزان و کارگران فقیر، و کل جنبش‌های مردمی ضروری است.

بر ضرورت تقویت همبستگی با حزب کمونیست کوبا، کوبا و مردم آن که استقلال، برابری، حقوق کارگری و اجتماعی مهم را به دست آورده‌اند و برای دفاع از سوسیالیسم و دستاوردهای انقلاب کوبا تلاش می‌ورزند، برای تقویت محکومیت جهانی محاصره نسل‌کشانه ایالات متحده علیه کوبا و خواست پایان دادن به آن، کمک به مخالفت قاطعانه جنبش‌های کارگری و مردمی با هر نوع دسیسه، مداخله، کودتا و خرابکاری امپریالیستی علیه کوبا تأکید شد.

در این نشست ویدئویی که چند روز پس از روز جهانی همبستگی با مردم فلسطین برگزار شد، احزاب کمونیست و کارگری برهمبستگی با مبارزات قهرمانانه آن‌ها برای فلسطین آزاد و مستقل مجدداً تأکید نمودند و ادامه اشغال و شهرک‌سازی توسط اسرائیل را محکوم کردند. بسیاری از احزاب بر حمایت قاطعانه خود از خواست‌های عادلانه مردم فلسطین برای ایجاد یک کشور مستقل و متحد فلسطین، با پایتختی بیت‌المقدس شرقی، در مرزهای ۱۹۶۷، برای بازگشت آوارگان فلسطینی به خانه‌هایشان برطبق تصمیمات مربوطه سازمان ملل و برای آزادی فوری تمامی زندانیان سیاسی و دیگر زندانیان فلسطینی از زندان‌های اسرائیل مجدداً تگید کردند.

در طی این نشست ویدئویی از حزب کمونیست یونان و حزب کمونیست ترکیه تشکر و قدردانی شد. با مبارزه مشترک مردم یونان و ترکیه علیه ناتو و طبقات بورژوازی هر دو کشور نیز اعلام همبستگی شد.

علاوه بر این، بسیاری از احزاب همبستگی خود را با مبارزات کارگران برای حقوق اجتماعی، سیاسی و صنفی خود اعلام کردند، مبارزاتی که در سال گذشته در هند، سودان، در بسیاری از کشورهای اروپایی، آمریکا و آسیا انجام شد. در عین‌حال، تعداد قابل توجهی از احزاب، برداشت‌های سوسیال دمکراتیک و اپورتونیستی درباره مدیریت نظام سرمایه‌داری را نقد و رد کردند و بر لزوم مبارزه برای سرنگونی بربریت سرمایه‌داری و ساختمان جامعه جدید سوسیالیستی – کمونیستی تأکید کردند.

پیش از سال ۲۰۲۲، احزاب کمونیست و کارگری چهارچوب تصویب شده برای اقدامات مشترک و همگرا را توسعه خواهند داد.

پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/5n8kr2aw