تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

منبع: در دفاع از کمونیسم
۷ نوامبر ۲۰۲۳

جوانان کمونیست یونان دستگیری عهد تمیمی کنشگر فلسطینی را محکوم می‌کند

 

دفتر مطبوعاتی «جونان کمونیست یونان» در بیانیه‌ای درباره دستگیری عهد تمیمی، کنشگر جوان فلسطینی توسط نیروهای مسلح اسرائیل در کرانه باختری اشغالی، تاکید می‌کند:

«جوانان کمونیست یونان» دستگیری عهد تمیمی توسط ارتش رژیم اسرائیل را محکوم کرده و خواستار آزادی فوری او است. این مبارز ۲۲ ساله فلسطینی، زمانی که تصویر سیلی زدن عهد نوجوان به نیروهای زرهی اسرائیل منتشر شد بخ نماد مبارزه قهرمانانه مردم فلسطین علیه اشغالگری اسرائیل تبدیل شد، به سراسر جهان سفر کرد و به همین دلیل به مدت ۸ ماه توسط دولت اسرائیل زندانی شد.

اتهام «تحریک تروریسم» از طرف دولت اسرائیل به او، در حالی که تروریستم دولتی مردم فلسطین را غرق در خون می‌کند و نوار غزه را به قبرستان کودکان تبدیل می‌کند، نفرت‌انگیز است.

ما همبستگی خود را با مردم فلسطین، برای حق آن برای مبارزه با اشغالگری، داشتن یک میهن آزاد و مستقل، تشدید می‌کنیم!

ما مبارزه برای عدم مشارکت یونان در قتل‌عام را تشدید می‌کنیم!

نه به مشارکت در کشتار غزه! مردم همدست در جنایت نمی‌شوند!».