عدالت: توضیح «کمونیست‌های عظمت را دوباره به آمریکا بازگردانیم» با حظ الدین

 

تارنگشت عدالت – دورۀ سوم

منبع: در دفاع از کمونیسم
۵ آوریل ۲۰۲۳

مقاله زیر در ۳۱ مارس ۲۰۲۳ در «پرتال ۹۰۲» (پایگاه خبری رسمی حزب کمونیست یونان» منتشر شد.

حزب کمونیست کارگران روسیه، «کمونیست‌های عظمت را دوباره به آمریکا بازگردانیم» و جنگ امپریالیستی

 

اخیراً وب‌سایت حزب کمونیست کارگران روسیه (RCWP) مصاحبه با حض الدین، یک شهروند آمریکایی عرب ‌تبار را، که همراه با دیگران یک «کالکتیو آنلاین» به نام «فرو-سرخ» (مادون قرمز)* را تشکیل داده است، منتشر کرد. این شخص خود را «مارکسیست-لنینیست» می‌داند و همانطور که وب‌سایت حزب کمونیست کارگران روسیه در مقدمه به ما اطلاع می‌دهد، در حزب جمهوری‌خواه ایالات متحده «روسوخ می‌کند.» ظاهراً، این برای حزب کمونیست کارگران روسیه که تصمیم گرفت نظرات او درباره روسیه را ارائه دهد، جالب است.

حض الدین که می‌گوید هدفش رساندن ایده‌های کمونیستی به «بخش سالم» جمهوری‌خواهان است، خود را پیرو «سوسیالیسم میهنی» و یکی از چهره‌های برجسته جنبش به‌اصطلاح «کمونیستی عظمت را دوباره به آمریکا بازگرانیم» – که برگرفته از شعار اصلی دونالد ترامپ، «عظمت را دوباره به آمریکا بازگردانیم» است – اعلام می‌کند.

بر اساس ترهات فکری الدین، «مهم‌ترین جنبش طبقه کارگر در سه دهه گذشته در ایالات متحده، جنبش عظمت را دوباره به آمریکا بازگردانیم ترامپ بود» و بنابراین «کمونیست‌های آمریکایی به جای این‌که در «اتاق‌های پژواک و حباب‌های خود آسوده بمانند، باید «به سمت مردم بروند» و به این دلیل که… «جمهوری‌خواهان مخالف واقعی و نیروی ضدسلطه هستند. آن‌ها با وضع موجود مخالفند و در بین مردم پایگاهی اصیل دارند»!

ما یادآور می‌شویم که حزب کمونیست کارگران روسیه با دستاویز «ضد-فاشیسم» و ادعای «نجات مردم دنباس» با حامیان جنگ امپریالیستی هم‌سو شد. این باعث شد که بسیاری از کادرها و جوانان آن حزب را ترک کنند. در پی این تحولات، حزب کمونیست کارگران روسیه با راست افراطی روس، گروه فاشیستی «بلشویک‌های ملی» و سیاستمداران بورژوازی حامی جنگ امپریالیستی، با هدف شرکت مشترک در انتخابات آتی نشست‌هایی برگزار کرد.

از این‌رو، به نظر می رسد که این «گرایش» به همکاری با نیروهای راست افراطی، با هدف «روشنگری»در میان آن‌ها و مبارزه مشترک با «فاشیسم» طرف مقابل، اثرات فرا-آتلانتیکی دارد. درنتیجه، مشخص است که حض الدین ضمن تمجید از ترامپ، دستورکار حزب دموکرات را «هیتلری» می‌داند.

البته، همه می‌دانند که حزب کمونیست ایالات متحده آمریکا سال‌هاست که یک سیاست هم‌سو با حزب دموکرات را که «ستون» دیگر نظام سیاسی بورژوازی ایالات متحده است، دنبال می‌کند. با این حال، مسأله نمی‌تواند انتخاب بین دو شکل از مدیریت سرمایه‌داری در ایالات متحده (جمهوری‌خواهان یا دموکرات‌ها)، و یا انتخاب این یا آن طرف جنگ امپریالیستی باشد.

آن‌چه که لازم است خط مستقل جنبش کمونیستی علیه انحصارات، سرمایه‌داری، طبقات بورژوازی، برای سرنگونی بربریت سرمایه‌داری و ساختمان یک جامعه سوسیالیستی- کمونیست است.

رویداها نشان می‌دهند که حمایت برخی از احزاب کمونیست از جنگ امپریالیستی، با دستاویزهای گوناگون مورد استفاده طبقات بورژوازی، تنها یک تصمیم اشتباه نیست، بلکه موضعی است که موجب عدم-توازن و دگردیسی در خط سیاسی و مواضع نظری آن‌ها می‌شود.

https://www.idcommunism.com/2023/04/rcwp-maga-communists-and-imperialist-war.html

———————————————————-
* عدالت: برای اطلاعات بیش‌تر درباره «کمونیست‌های عظمت را دوباره به آمریکا بازگردانیم» به نشانی زیر مراجعه نمایید:

https://en.prolewiki.org/wiki/Infrared