تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

منبع: پیام مردم
۱۷ مه ۲۰۹۲۲

در سراسر جهان، بخش‌های مترقی «یوم النکبه» را برگزار نمودند

 

هزاران نفر در سراسر جهان در هفتادوچهارمین سالگرد «یوم النکبه» یا «روز فاجعه» در ۱۵ می به خیابان‌ها آمدند. النکبه به نسل‌کشی حدود ۱۳ هزار فلسطینی و اخراج ۷۵۰ هزار نفر دیگر از خانه‌هایشان در سال ۱۹۴۸ توسط نیروهای صهیونیستی برای ایجاد اسرائیل اشاره دار‌د.

به گفته آژانس‌های سازمان ملل، تنها در جهان عرب ۶میلیون و ۲۹۳هزار و ۳۹۰ آوراره فلسطینی وجود دارد که شامل آوارگان ساکن غزه و کرانه باختری اشغالی می‌شود.

پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/2cup5axd