تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

منبع: گرانما
۲۹ اکتبر ۲۰۲۲

 

دیاز-کانل: تنها با تلاش و هماهنگی مشترک می‌توان به دگرگونی انقلابی واقعی دست یافت

 

بیست‌و‌دومین اجلاس جهانی احزاب کمونیست و کارگری با تصویب «قطع‌نامه پایانی و برنامه اقدام» با فعالیت‌های مشخص تا برگزاری اجلاس بعد، پایان یافت.

میگوئل دیاز-کانل برمودز دبیر اول کمیته مرکزی حزب کمونیست و رئیس‌جمهور کوبا، امروز شنبه گفت که برای دستیابی به همبستگی بین‌المللی دیرینه و هماهنگی اقدامات مشترک بین احزاب کمونیست و کارگری، ایجاد روابط اعتماد و شفافیت، احترام به تفاوت‌ها و تقویت آنچه ما را متحد می‌نماید، ضروری است.

رئیس‌جمهور کوبا در سخنان پایانی بیست‌و‌دوم اجلاس جهانی احزاب کمونیست و کارگری گفت که هدف تحقق یافته این نشست تمجید از یک نظام نبود، بلکه ایجاد فضایی برای بحث، تبادل نظر و همکاری، بر اساس تجربیات خاص هر سازمان بود.

رئیس‌جمهور کوبا هم‌چنین بر اهمیت اتکای اصول مارکسیستی بر علم و تبدیل تئوری به عمل، و به نیاز مجهز نمودن یک پیشاهنگ سازمان‌یافته با آموزش علمی، ایدئولوژیک و سیاسی برای درک ماهیت مبارزه ضدامپریالیستی اشاره نمود.

«تنها با تلاش و هماهنگی مشترک می‌توان به تحول واقعی انقلابی دست یافت. قطع‌نامه پایانی و برنامه اقدام این نشست همین هدف را دارد. اگر ما موفق به ایجاد تأثیر واقعی آن‌ها شویم، می‌توانیم اطمینان حاصل کنیم که این فضا هم‌چنان مفید و متحول خواهد بود.»

در این زمینه، وی تصریح کرد: برای این‌که اسناد نهایی تصویب شده در جلسه واقعاً مفید باشند، اولویت‌بندی اهداف استراتژیک مشترک، احترام به اشکال مختلف مبارزه، دور شدن از مواضع مغرورانه ، آموختن از دیگر تجارب مبارزاتی، توسعه روابط شفاف اعتماد و صداقت و رد منطقه گرایی و سکتاریسم، اساسی است.

وی تاکید کرد: اطمینان از امکان جهانی بهتر، حاصل اتحاد، یکپارچگی و مبارزه برای اهداف عادلانه و آرمان های مشترک ما بوده است..

وی هم‌چنین بر حمایت تغییرناپذیر کشورمان از دولت نیکلاس مادورو در ونزوئلا و دانیل اورتگا در نیکاراگوئه و نیز از آرمان خلق فلسطین، پورتو ریکو و جمهوری دموکراتیک عربی صحراوی تاکید نمود..

وی بر حمایت کوبا از ملیت‌هایی که از مداخله خارجی، محاصره سیاسی و دیپلوملاتیک به وسیله امپریایلسم رنج می‌برند تأکید نمود و گفت ««فکر و همبستگی ما با آن‌هاست.»

وی هم‌چنین افزود که کوبا از کشورهایی که با فروتنی و تمایل عمیقاً به ایده‌های انسان‌گرا و حمایت‌گرای خود وفادار می‌مانند و در هر نقطه از جهان مقاومت می‌کنند، قدردانی می‌کند.

وی از اعتمادی که به حزب کمونیست کوبا برای برگزاری این رویداد در بحبوحه شرایط دشوار بین‌المللی داده شده، تشکر کرد. وی هم‌چنین به ابراز همبستگی‌های صورت گرفته در این رویداد تشکر نمود و یادآور شد که کوبا قاطعانه و خلاقانه با محاصره تشدید شده ایالات متحده مقابله کرده است، و «هیچ مانعی برای تضعیف عزم ما برای مقاومت، مبارزه و پیروزی کافی نخواهد بود.»

وی در پایان گفت: «شما هم‌چنین می‌توانید همیشه روی کوبا و انقلاب آن حساب کنید.»

قطع‌نامه پایانی که دلگرم کننده است
«قطع‌نامه پایانی و برنامه اقدام» با فعالیت‌های مشخص تا تشکیل احلاس بعد، به مثابه یک نتیجه این اجلاس به تصویب رسید. تصویب این اسناد دلگرم کننده است، زیرا در نشست‌های پیش این سطح از اجماع حاصل نشده بود.

جوهره قطع‌نامه پایانی این اجلاس، همبستگی با کوبا و همه خلق‌هایی است که مبارزه ضدامپریالیستی می‌نمایند. این متن نشان‌دهنده حمایت نامحدود از آرمان عادلانه مردم کوبا در مبارزه آن‌ها برای رفع محاصره اقتصادی، تجاری و مالی تحمیل شده توسط ایالات متحده و محکومیت قرار گرفتن کوبا در فهرست کشورهای حامی تروریسم است.

در این قطع‌نامه پیرامون تقویت مبارزه با امپریالیسم و کمک به دگرگونی نظم بین‌المللی ناعادلانه و ضد‌دموکراتیک کنونی، و هم‌چنین خواست احترام به حق تعیین سرنوشت خویش و عدم مداخله در امور داخلی کشورها موافقت شد.

قطع‌نامه هم‌چنین سیاست محاصره، تحریم و اقدامات قهرآمیز یک‌جانبه علیه یک گروه از کشورها را رد کرد و جنگ‌های امپریالیستی، تهدید و توسل به زور در روابط بین‌الملل، سیاست‌ها و اقدامات ناتو را قاطعانه محکوم کرد و درباره لزوم حفظ صلح و همبستگی بین‌المللی هشدار داد.

قطع‌نامه از دفاع و اشاعه مارکسیسم-لنینیسم، مقابله با تهاجم ایدئولوژیک، فرهنگی و نمادین امپریالیسم با هدف سلب صلاحیت از سوسیالیسم و کمونیسم، و هم‌چنین فرسایش هویت ملی ملت‌های ما دفاع می‌کند.

«برنامه اقدام» به نوبه خود، انجام بسیج در دفاع از صلح و رد جنگ امپریالیستی را پیشنهاد می‌کند، از یک راه‌حل جدی، سازنده و واقع‌بینانه برای درگیری در اوکرایین از طریق گفتگو و مذاکره حمایت می‌کند، و برای تضمین تداوم ایده ها و اصول مورد دفاع این نیروهای سیاسی مشارکت جوانان را ترغیب می‌نماید.

اجرای کارزارهای بین‌المللی در حمایت از طبقه کارگر و دهقان، زنان و مهاجران در مطالبات عادلانه آن‌ها، مبارزه با استعمارنو فرهنگی امپریالیستی، تقویت همبستگی با مردم فلسطین، مطالبه راه‌حل عادلانه و پایدار برای مناقشه صحرای غربی، حمایت از حق تعیین سرنوشت مردم پورتو ریکو و محکوم کردن دخالت ایالات متحده در قلمروهای آمریکای لاتین و دریای کارائیب نیز موضوعاتی است که در این سند منعکس شده است.

نمایندگان به اتفاق آرا ترکیه را به عنوان محل برگزاری اجلاس بعدی «همایش جهانی احزاب کمونیست و کارگری» تایید کردند.

https://www.granma.cu/mundo/2022-10-29/diaz-canel-solo-con-el-esfuerzo-y-coordinacion-de-todos-podremos-alcanzar-la-verdadera-transformacion-revolucionaria

پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/ue77y6ry