تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

منبع: در دفاع از کمونیسم
۲۴ سپتامبر ۲۰۱۸

(…)

چهل سازمان جوانان کمونیست از سراسر جهان در این جشنواره شرکت کردند، برنامه امسال با حضور عهد تمیمی، کنشگر جوان فلسطینی و زندانی سابق و خانواده او برگزار شد. تمیمی ۱۷ ساله در سومین روز جشنواره در یک گردهمایی بزرگ سیاسی حضور یافت و مورد استقبال گرم شرکت‌کنندگان قرار قرار گرفت.

تمیمی در پیام کوتاه خود خطاب به ده‌ها هزار شرکت ‌کننده از حزب کمونیست یونان و جوانان کمونیست یونان تشکر کرد و از جمله گفت:

«پیش از هر چیز می‌خواهم به حزب کمونیست یونان برای ۱۰۰ سال مبارزه و ۵۰ سال فعالیت جوانان کمونیست یونان تبریک بگویم. ما همیشه می‌گوییم که از نیرو و حمایتی که شما به ما می‌دهید قدرت می‌گیریم، اما شما را صرفاً حامی آرمان خود نمی‌دانیم، بلکه در مبارزه و نبرد خود شریک (نیز) می‌دانیم. علی‌رغم تمام دردی که هر فلسطینی هر روز تحربه می‌کند، خود را نه یک قربانی، بلکه یک مبارز برای آزادی می‌داند. ما همیشه می‌گوییم که مردم و مردم ما می‌توانند به تغییر دست یابند و مبارزه را به سرانجام برسانند (و) به همین دلیل، آزادگان جهان با هم متحدند تا به استثمار، سرمایه‌داری و استعمار پایان دهند و بر امپریالیسم نقطه پایان بگذارند.».

تمیمی ۱۷ ساله همچنین خاطرنشان کرد که «از سرزمین صلح، فلسطینی که هرگز صلح نداشته ، آمده است. بدون صلح در فلسطین – صلح هرگز به جهان نخواهد رسید.»

(…)

https://www.idcommunism.com/2018/09/kne-festival-massive-attendance-surpassed-all-expectations-report-from-athens.html