ایرنا

۲۷ شهریور ۱۴۰۰

 

بر اساس نتایج به دست آمده ۸.۹ درصد از افراد باسواد ١۵ ساله و بیش‌تر، در ماه قبل از آمارگیری نشریه (چاپی یا الکترونیکی) مطالعه کرده‌اند. نتایج آمارگیری نشان می‌دهد: اولویت مطالعه افراد به ترتیب مطالعه قرآن و ادعیه، رمان و داستان‌های کوتاه بزرگسالان، روانشناسی و تربیتی و موضوعات دینی (به‌جز ادعیه و قرآن) بوده است.

 

سرانه مطالعه حدود ۱۷ دقیقه‌ای روزانه ایرانیان در سال ۹۹

 

تهران- ایرنا- مرکز ملی آمار در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد: سرانه مطالعه هر فرد ۱۵ ساله و بیشتر باسواد کشور در سال ۱۳۹۹ برابر ۱۶ دقیقه و ۳۶ ثانیه در روز بوده است.

به گزارش روز شنبه ایرنا، مرکز آمار ایران در طرح آمارگیری سرانه مطالعه از فرهنگ رفتاری خانوار سال گذشته به ۶۲ هزار و ۵۶۰ خانوار که ۴۳ هزار و ۷۰۰ خانوار شهری و ۱۸ هزار و ۸۶۰ خانوار روستایی بودند مراجعه کرد.

برپایه نتایج به دست آمده در سال ١٣٩٩، سرانه مطالعه افراد ۱۵ ساله و بیش‌تر با سواد در ماه به‌طور متوسط هشت ساعت و ١٨ دقیقه برآورد شد که به عبارت دیگر ۱۶ دقیقه و ۳۶ ثانیه در روز بوده است. از این مقدار ۶ ساعت و ٣٢ دقیقه سرانه مطالعه کتاب غیردرسی، یک ساعت و ٢٣ دقیقه سرانه مطالعه روزنامه و ٢٣ دقیقه سرانه مطالعه نشریات بوده است.

براین اساس به‌طور کلی ۶۲.۹ درصد افراد با سواد ١۵ ساله و بیش‌تر در سال ١٣٩٩ یک نوع مطالعه غیردرسی اعم از کتاب غیردرسی، روزنامه یا نشریه داشته‌اند.

همچنین ۵۴.۵ درصد از افراد باسواد ۱۵ ساله و بیش‌تر، در یک سال قبل از آمارگیری، مطالعه کتاب غیر درسی اعم از چاپی یا الکترونیکی داشته‌اند و ۲۲.۴ درصد از افراد مذکور در ماه قبل از آمارگیری، روزنامه اعم از چاپی یا الکترونیکی مطالعه کرده‌اند.

بر اساس نتایج به دست آمده ۸.۹ درصد از افراد باسواد ١۵ ساله و بیش‌تر، در ماه قبل از آمارگیری نشریه (چاپی یا الکترونیکی) مطالعه کرده‌اند.

همچنین از ۶ ساعت و ۳۲ دقیقه سرانه مطالعه کتاب غیر درسی در ماه، ٢ ساعت و ٣٢ دقیقه سرانه مطالعه قرآن و ادعیه و چهار ساعت سرانه مطالعه سایر کتب غیر درسی بوده است.

براساس مطالعه انجام شده افراد ۱۵ ساله و بیشتر که در سال ١٣٩٩ مطالعه کتاب غیردرسی داشته اند، ۳۳.۲ درصد دست‌کم یک عنوان کتاب، ۵۲.۷ درصد ۲ تا چهار عنوان، ۷.۵ درصد پنج تا هفت عنوان کتاب و ۶.۵ درصد بیش از هفت عنوان کتاب مطالعه کرده‌اند.

نتایج آمارگیری نشان می‌دهد: اولویت مطالعه افراد به ترتیب مطالعه قرآن و ادعیه، رمان و داستان‌های کوتاه بزرگسالان، روانشناسی و تربیتی و موضوعات دینی (به‌جز ادعیه و قرآن) بوده است.

استان‌های یزد با ١۵ ساعت و ۱۶ دقیقه، قم با ۱۵ ساعت و ١٢ دقیقه و قزوین با ١٢ساعت و ۵۸ دقیقه در ماه بیش‌ترین و استان‌های کرمانشاه با سه ساعت و ۴۰ دقیقه، کهگیلویه و بویر احمد با سه ساعت و ٢٢ دقیقه و بوشهر با ٢ ساعت و ۴۰ دقیقه در ماه کم‌ترین سرانه مطالعه را در سال ١٣٩٩ داشته‌اند.

پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/s3rh3wr2