تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

مادربزرگ، سربازان اوکرائینی را با سربازان روسی اشتباه می‌گیرد.

این زوج مسن پرچم اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی را در خانه خود دارند، که با آن همه جمهوری‌های شوروی، از جمله اوکرائین، در جنگ جهانی دوم پیروز شدند.

او اکنون با نام «بابوشکا Z» شناخته می‌شود.

پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/5n6n8dn7