تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

منبع: فدراسیون جهانی جوانان دمکرات
۵ ژوئیه ۲۰۲۳

ما شما را پشت سر رها نمی‌‌کنیم

 

با نزدیک شدن ۵۰۰ روز پس از ربوده شدن رفقای ما میخائیل و الکساندر کونوویچ بوسیله سرویس امنیتی رژیم ارتجاعی اوکرایین، وضعیت آ‌ها همچنان وخیم‌تر می‌شود.

در ساعات گذشته مطلع شدیم که تهدیدات علیه تمامیت جسمانی آن‌ها از جمله تهدید به مرگ، در حال افزایش است. نمونه بارز این وضعیت، یاداشت‌های یوگنی کراوچول، افسر پلیس اوکراینی است که در رسانه‌های اجتماعی خود به تشدید سرکوب رفقای ما و قتل آن‌ها دامن می‌زند. نظر به این‌که آن‌ها در حبس خانگی به سر می‌برند، و گروه‌های فاشیست در اطراف خانه‌ آن‌ها در تردد هستند، این یک خطر اضافی نسبت به جان آن‌ها است.

همانطور که ما از زمان ربوده شدن آن‌ها در مارس ۲۰۲۲ اعلام کردیم، نه تنها رژیم ارتجاعی اوکرایین، بلکه متحدین امپریالیستی آن، مانند ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و ناتو به همان اندازه برای هر آنچه که برای رفقای ما اتفاق بیافتد مسئول هستند. ما مجدداً خواستار آزادی فوری و پایان دادن به پیگرد سیاسی آن‌ها هستیم. ما از جوانان ضد امپریالیست در سراسر جهان می‌خواهیم که مبارزه برای دفاع از جان و آزادی رفقایمان را چند برابر نمایند. زیرا هرجا موردی از سرکوب باشد ما آن‌ها را پشت سر رها نمی‌کنیم. سرکوب آن‌ها مبارزه ما علیه سرمایه‌داری در مرحله امپریالیستی آن، برای ساختمان جهانی عاری از استثمار و انواع ستم را متوقف نخواهد کرد.

https://wfdy.org/statements/2023/07/05/freekononovich-we-will-not-leave-you-behind