سربازان گردان آزوف در میدان سوفیای کیف، قبل از اعزام به منطقه دونباس سوگند وفاداری یاد‌می‌کنند

تارنگاشت عدالت – بایگانی دورۀ دوم

منبع: روسیه امروز
٢٣ نوامبر ٢٠١۴

برگردان: ع. سهند

کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطع‌نامه روسیه در محکومیت تلاش‌ها برای ستایش از ایدئولوژی نازیسم و انکار جنایات جنگی نازیسم آلمان را تصویب کرد. ایالات متحده، کانادا و اوکرائین تنها سه کشوری بودند که به آن رأی مخالف دادند. قطع‌نامه همچنین هر شکل انکار جنایات جنگی نازیسم، از جمله انکار هولوکاست را محکوم کرد. وزارت امورخارجه روسیه طی بیانیه‌ای گفت «این واقعیت که ایالات متحده، کانادا و اوکرائین علیه قطع‌نامه رأی دادند و هیأت‌های نمایندگی دولت‌های عضو اتحادیه اروپایی در رأی گیری پیرامون این قطع‌نامه- که از جانب اکثریت قاطع دولت‌های عضو سازمان ملل متحد حمایت شد- شرکت نکردند، بسیار تأسف‌بار است.»

 

ایالات متحده، کانادا و اوکرائین در سازمان ملل متحد علیه قطع‌نامه ضدنازیسم روسیه رأی دادند

کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطع‌نامه روسیه در محکومیت تلاش‌ها برای ستایش از ایدئولوژی نازیسم و انکار جنایات جنگی نازیسم آلمان را تصویب کرد. ایالات متحده، کانادا و اوکرائین تنها سه کشوری بودند که به آن رأی مخالف دادند.

خبرگزاری تاس گزارش داد قطع‌نامه روز جمعه توسط کمیته، که وظیفه آن رسیدگی به موضوعات اجتماعی و انسان‌دوستانه و نقض حقوق بشر است، با ١١۵ رأی موافق، ٣ رأی مخالف، و ۵۵ رأی ممتنع به تصویب رسید.

سند از افزایش جنایات نژادپرستانه در سرتاسر جهان و نفوذی که احزاب دارای برنامه‌های افراطی کسب کرده‌اند اظهار نگرانی کرد.

قطع‌نامه خواهان تصویب جهانی «کنوانسیون بین‌المللی درباره محو همه شکل‌های تبعیض نژادی» شد. کشورهای بسیاری، از جمله ایالات متحده، بریتانیا، چین و هند، کنوانسیون را امضاء کرده‌اند اما مکانیسم حل شکایات فردی آن‌را برسمیت نشناخته‌اند، چیزی که کنوانسیون را در قلمرو قضایی آن‌ها لازم الاجرا نمی‌کند.

قطع‌نامه همچنین تلاش‌ها برای تطهیر همدستان نازی‌ها از طريق ترسیم آن‌ها بمثابه رزمندگان جنبش‌های مقاومت ملی و بزرگداشت آن‌ها تحت این عنوان را محکوم کرد.

قطع‌نامه همچنین هر شکل انکار جنایات جنگی نازیسم، از جمله انکار هولوکاست را محکوم کرد.

وزارت امورخارجه روسیه طی بیانیه‌ای گفت «این واقعیت که ایالات متحده، کانادا و اوکرائین علیه قطع‌نامه رأی دادند و هیأت‌های نمایندگی دولت‌های عضو اتحادیه اروپایی در رأی گیری پیرامون این قطع‌نامه – که از جانب اکثریت قاطع دولت‌های عضو سازمان ملل متحد حمایت شد- شرکت نکردند، بسیار تأسف‌بار است.»

وزارت امورخارجه روسیه گفت «موضع اوکرائین بویژه نومید کننده و موجب نگرانی است. شخص دشوار می‌تواند درک کند کشوری که مردم آن سهم کامل دهشت نازیسم را تحمل کردند و نقش چشم‌گیری در پیروزی مشترک بر آن داشتند، چگونه می‌تواند به قطع‌نامه‌ای که ستایش آن‌را محکوم می‌کند رأی مخالف بدهد.»

مسکو هر سال اسناد مشابهی را در مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیشنهاد می‌کند، اما ایالات متحده و کانادا پیوسته عیله آن‌ها رأی داده‌اند. اوکرائین که در سال‌های گذشته رأی ممتنع می‌داد تازه به مخالفین پیوسته است.

آندری تسیمبالیوک نماینده کیف در نشست گفت اوکرائین گرچه نازیسم و نئونازیسم را تأیید نمی‌کند، اما نمی‌تواند قطع‌نامه روسیه را تأیید کند، زیرا در گذشته نه فقط از نازیسم بلکه از استالینیسم نیز رنج برده است.

وی گفت «مادام‌که استالینیسم و نئواستالینیسم به همان شدت محکومیت نازیسم و نئونازیسم و دیگر شکل‌های تنفر محکوم نمی‌شود، اوکرائین نمی‌تواند از این قطع‌نامه حمایت کند.»

قطع‌نامه در دسامبر رسماً توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب خواهد شد.

پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/yurjmn2r