تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

منبع: در دفاع از کمونیسم
۳ مارس ۲۰۲۲

 

حزب کمونیست یونان مسدود کردن مخابره «روسیه امروز» و «اسپوتنیک» در یونان را محکوم می‌کند

 

دفتر مطبوعاتی کمیته مرکزی حزب کمونیست یونان در بیانیه‌ای که امروز منتشر کرد، ممنوعیت پخش شبکه‌های خبری «روسیه امروز» و «اسپوتنیک» در یونان را محکوم کرد، و آن را «اقدامی غیرقابل قبول و خطرناک» خواند. کمیته مرکزی حزب کمونیست یونان هم‌چنین اشاره می‌کند که تحریم‌ها علیه «روسیه امروز» و «اسپوتنیک» بخشی از تلاش برای اعمال تبلیغات و اخبار جعلی هدایت‌شده به وسلیه طرف اورو-آتلانتیک است.

متن بیانیه به شرح زیر است:

«قطع مخابره شبکه‌های خبری «روسیه امروز» و «اسپوتنیک» در یونان، آن هم از طریق مسدود کردن شبکه‌های مربوطه، اقدامی غیرقابل قبول و خطرناک است، که تهدیدات علیه خبرنگاران و کارکنان این رسانه‌ها را تغذیه می‌کند.

این اقدام در واقع علیه تهاجم غیرقابل قبول روسیه نیست، بلکه بخشی از تلاش برای اعمال تبلیغات و اخبار جعلی است که به طور یک جانبه به وسیله طرف «اورو-آتلانتیک» به راه افتاده است و به وسیله دولت برای توجیه دخالت یونان در جنگ امپریالیستی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

انتقاد از اخبار یا اطلاعات مخابره شده از سوی همه رسانه‌ها (از جمله رسانه‌های بالا) یک چیز است، و ممنوعیت غیرقابل قبول رسانه‌ها و خبرنگاران، به دلیل ترجیح یا عدم ترجیح محتوای آن‌ها چیز دیگری است.
دولت در قبال اقداماتی که راه‌های خطرناکی را هموار می‌کنند، مسئولیت بزرگی دارد و به همین دلیل است که این باید در اینجا و هم‌اکنون متوقف شود.»

https://www.idcommunism.com/2022/03/kke-condemns-blocking-of-russia-today-and-sputnik-in-greece.html

پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/6fe6yhu2