تارنگاشت عدالت – بایگانی دورۀ دوم

منبع: شبکه همبستگی
۳۰ مه ۲۰۱۷

 

آن خط سیاسی که علیه کارگران و اقشار مردمی اعمال می‌شود، خود را در سیاست خارجی دولت سیریزا – آنل، با خط اصلی آن برای تقویت ژئواستراتژیک طبقه بورژوازی یونان، ارتقای سود و منافع گروه‌های انحصاری عمده نشان می‌دهد. دولت سیریزا – آنل بر این شالوده طبقاتی در جهت تبدیل یونان به یک مرکز انرژی و ترانزیت در چهارچوب تقویت روابط اقتصادی – تجاری بین چین و اتحادیه اروپا کار می‌کند. این هدف سفر اخیر نخست‌وزیر الکسیس سیپراس و شرکت او در «همایش کمربند و جاده برای همکاری بین‌المللی» در ۱۵-۱۴ مه بود، اجلاسی که هدف آن ارتقای منافع انحصارات چینی در آسیا، اروپا و فراتر از آن است.

 

مقاله بخش روابط بین‌الملل کمیته مرکزی حزب کمونیست یونان

معیار طبقاتی و مبارزه کارگری-مردمی علیه نقشه‌های طبقات بوژوازی

 

دولت سیریزا – آنل اغلب و به حق به دورویی، ماجراجویی، عوام‌فریبی، و فریب آگاهانه مردم متهم شده است. اما، این دولت در یک مورد ثبات و استمرار را نشان داده است: در ارتقای منافع انحصارات یونان. این نتیجه‌ای است که از یک‌سری اقدامات ضدمردمی که اخیراً به وسیله بلوک دولت در پارلمان به تصویب رسید می‌توان گرفت، اقداماتی مانند:

کاهش شدید مزایای بازنشستکی و افزایش مالیات خانواده‌های کارگری-مردمی، لغو تعطیلی روز یک‌شنبه، آزادی اخراج‌های گسترده به وسیله شرکت‌های سرمایه‌داری بزرگ، وضع موانع قانونی جدید در برابر اعتصاب، تقویت همه قوانین ضدکارگری در ارتباط با توافق‌نامه‌های کارگری دسته‌جمعی که از سال ۲۰۱۱ به تصویب رسیده اند، و ایجاد موانع جدید برای امضای توافق‌نامه‌های کارگری دسته‌جمعی، کاهش مالیات برای شرکت‌های بزرگ و دیگر اقدامات برای حمایت از سرمایه.

آن خط سیاسی که علیه کارگران و اقشار مردمی اعمال می‌شود، خود را در سیاست خارجی دولت سیریزا – آنل، با خط اصلی آن برای تقویت ژئواستراتژیک طبقه بورژوازی یونان، ارتقای سود و منافع گروه‌های انحصاری عمده نشان می‌دهد.

دولت سیریزا – آنل بر این شالوده طبقاتی در جهت تبدیل یونان به یک مرکز انرژی و ترانزیت در چهارچوب تقویت روابط اقتصادی – تجاری بین چین و اتحادیه اروپا کار می‌کند.

این هدف سفر اخیر نخست‌وزیر الکسیس سیپراس و شرکت او در «همایش کمربند و جاده برای همکاری بین‌المللی» در ۱۵-۱۴ مه بود، اجلاسی که هدف آن ارتقای منافع انحصارات چینی در آسیا، اروپا و فراتر از آن است.

باید توجه نمود که یک بخش از «جاده ابریشم» معاصر سرمایه‌گذاری‌های موجود چین، مانند سرمایه‌گذاری چندملیتی «کاسکو» در بندر پیرئوس، و هم‌چنین نقشه‌های آتی جدید برای یونان است که با نقشه‌های طبقه بورژوازی یونان برای تبدیل یونان به یک مرکز انتقال کالاها و انرژی هم‌خوان است}. البته همه این «جاه‌طلبی‌های» بورژوازی داخلی نه فقط هیچ سودی برای کارگران ندارد، بلکه مردم یونان را در معرض خطرات بسیاری جدی قرار می‌دهد، زیرا آن‌ها با رقابت گروه‌های انحصاری و تضادهای درون امپریالیستی در ارتباط هستند.

در نشست، الکسیس سیپراس پیشنهادات مشخصی را برای مشارکت یونان در این نقشه، به سود بخش‌هایی از سرمایه داخلی که با شرکت‌های چینی در بخش‌های ترابری، مخابرات و انرژی و … معامله خواهند کرد، ارايه نمود.

در پایان باید تأکید کنیم که تلاش‌های طبقه بورژوازی یونان، طبقات بورژوازی در کشورهای دیگر و نمایندگان سیاسی آن‌ها، احزاب لیبرال و سوسیال دمکرات، برای رشد سرمایه‌داری بر تشدید مستمر تهاجم علیه حقوق کارگری-مردمی و تشدید تضادهای درون امپریالیستی قرار دارد.

در این شرایط، پاسخ طبقه کارگر باید قاطعانه، بررسی رویدادها بر اساس معیار طبقاتی، نبرد علیه نقشه‌های طبقه بورژوازی، مبارزه مستقل و در اتحاد با اقشار مردمی برای اهداف تأمین نیازهای کارگران – مردم باشد، ساختمان یک اتحاد اجتماعی در جهت مبارزه ضدانحصاری-ضدسرمایه‌داری برای قدرت کارگران، و ساختمان جامعه‌ای که در آن معیار نه سود، بلکه تأمین نیازهای اجتماعی فزاینده – جامعه سوسیالیستی – است.

http://www.solidnet.org/article/fc4d8d4b-e2bc-11e8-a7f8-42723ed76c54/

پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/mx9zzsa