تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

منبع: مارکسیسم و اخلاق
نویسنده: استیون لوکِس، انتشارات دانشگاه آکسفورد، ۱۹۸۵، ص. ۱۰۰

هدف‌ها و وسیله‌ها

 

«پیش از ترسیم مسیر، هدف را تعیین نکنید، زیرا برای انسان، هدف‌ها و وسیله‌ها درهم تنیده‌اند، بدین معنی که وسیله‌های متفاوت هدف‌های کاملاً متفاوتی را اعمال می‌نمایند؛ وسیله‌ها را بمثابه هدف‌های جنینی تصور کنید.» (فردیناند لاسال، نمایشنامه «فرانتس فون سیکینگن»)

هوگو: من هرگز به رفقایمان دروغ نگفته‌ام. من… مبارزه برای رهایی انسان چه سودی خواهد داشت اگر چنان از آن‌ها بیزار باشید که سرشان را با دروغ پر کنید؟

هودرِر: من زمانی که باید، دروغ می‌گویم و از هیچ‌کس بیزار نیستم. من ایده دروغگویی را ابداع نکردم؛ آن از یک جامعه‌ تقسیم شده به طبقات زاده شد و هر یک از ما در بدو تولد آن را به ارث بردیم؛ ما با خودداری از دروغ گفتن، دروغ را از میان برنمی‌داریم؛ ما باید از هر سلاحی که به دست می‌آید برای سرکوب اختلافات طبقاتی استفاده نماییم

هوگو: همه شیوه‌‌ها خوب نیستند.

هودرِر: همه شیوه‌ها زمانی که کار کنند خوب هستند.

هوگو: پس چه حقی دارید که سیاست نایب‌السلطنه را محکوم کنید؟ او به اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی اعلام جنگ داد، زیرا بهترین راه برای حفظ استقلال ملی ما بود؟

هودرِر: آیا تصور می‌کنی من او را محکوم کنم؟ من وقت برای تلف کردن ندارم. او کاری را انجام داد که هر احمق بیچاره‌ای که به جای او بود، انجام می‌داد. ما در حال نبرد با انسان‌ها یا با سیاست نیستیم، بلکه علیه طبقه‌ای نبرد می‌کنیم که آن سیاست و آن انسان‌ها را تولید کرده است.

هوگو: و بهترین شیوه‌ای که برای ادامه مبارزه می‌توانید پیدا کنید، این است که با آن‌ها در قدرت شریک شوید؟

هودرِر: دقیقاً. امروز این بهترین شیوه است. [مکث] تو چقدر به پاکدامنی خود چسبیده‌ای، پسرم! چقدر از کثیف شدن دست‌هایت می‌ترسی، بسیار خوب، پاکدامن بمان! این به چه کس کمک می‌کند و چرا پیش ما آمدی؟ پاکدامنی برای فقیر و تارِک دنیا است.

شما روشنفکران، شما آنارشیست‌ها بورژوا، پاکدامنی را دستاویز بی‌عملی قرار داده‌اید. هیچ کاری انجام ندهید، سر جای خود بمانید، دست در جیب کنید، دستکش بپوشید. دست‌های من کثیف است. آن‌ها را تا آرنج در خون و لجن فرو برده‌ام. که چی؟ آیا فکر می‌کنی می‌توانی حکومت کنی و دست‌های خود را نیالوده نگه داری؟

پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/5n95paw4