تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

منبع: شبکه همبستگی (SolidNet)
۱۶ دسامبر ۲۰۲۲

هر حزب با مشارکت آن در مبارزه طبقاتی ارزیابی می‌شود

 

در ارتباط با بیانیه (جدید) رهبری حزب کمونیست کارگران روسیه که مواضع بن‌بست شناخته شده و حملات علیه حزب ما را تکرار می‌کند، بخش روابط بین‌الملل کمیته مرکزی حزب کمونیست یونان به نکات زیر اشاره می‌کند:

نخست، «سالیدنت» (SolidNet) یک دستاورد مهم احزاب کمونیست و کارگری است و رعایت قوانین حاکم بر آن مستلزم مسئولیتی است که متأسفانه رهبری حزب کمونیست کارگران روسیه از نشان دادن آن ناکام است. حزب کمونیست کارگران روسیه در بیانیه‌های خود به شخصیت پردازی‌های غیرقابل قبول خود ادامه می‌دهد، به رفقای مشخصی حمله می‌کند روی می آورد، از نادرستی استفاده می‌کند و مواضع حزب کمونیست یونان و سایر احزاب را تحریف می‌کند.

دوم، حزب کمونیست یونان درباره مواضع رهبری حزب کمونیست کارگران روسیه و حمایت آن از جنگ امپریالیستی در اوکرایین بین ایالات متحده – ناتو – اتحادیه اروپا و روسیه سرمایه‌داری موضع گرفته است. رهبری حزب کمونیست کارگران روسیه در کنار بورژوازی و دولت بورژوایی روسیه که مردم روسیه را استثمار و سرکوب می‌کنند قرار دارد.

این موضع را نمی‌توان با توسل به دستاویزهای «ضد فاشیسم» مورد استفاده رئیس‌جمهور پوتین برای تهاجم غیرقابل قبول به اوکرایین و ادامه جنگ اکنون ۹ ماهه، که مردم اوکرایین و روسیه را می‌کشد و پیامدهای دردناکی برای خلق‌های دیگر دارد، و خطرات جنگ سراسری و استفاده از سلاح‌های هسته‌ای را افزایش می‌دهد، توجیه نمود.

حزب کمونیست یونان روی حصار ننشسته و نخواهد نشست. حزب کمونیست یونان علیه جنگ امپریالیستی که بین دو اردوگاه دزدان به راه افتاده است، در کنار مردم ایستاده است.

سوم، در باره به‌اصطلاح سخنرانی آ. ای. شکولنیکوف ، دبیر اول سازمان «حزب کمونیست اتحاد شوروی» در جمهوری بلاروس در کنفرانس مجازی «ابتکار کمونیستی اروپایی» در صدمین سالگرد تأسیس اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، که در بیانیه حزب کمونیست کارگران روسیه به آن اشاره شده است، تصریح می‌کنیم که به دلیل مشکلات فنی که به عهده آن حزب است، هرگز تحویل نگردید.

حزب ما تعهدات جدی‌تری از افتادن در سراشیب اظهارات توهین‌آمیز و دشنام‌گویی‌های حزب کمونیست کارگران روسیه و آ. ای. شکولنیکوف دارد. احساس دوجانبه است.

هر حزب با شرکت آن در مبارزه طبقاتی، با موضع آن در قبال بورژوازی و دولت بورژوایی، در قبال اتحادهای امپریالیستی و جنگ امپریالیستی ارزیابی می‌شود. هر حزب با پیوندهایی که با طبقه کارگر و اقشار مردمی ایجاد کرده است، با تلاش‌هایی که برای تقویت این پیوندها در مبارزه برای سرنگونی سرمایه‌داری انجام می‌دهد، ارزیابی می‌شود. بر این اساس، و نه در حرف است که خط انقلابی آزمایش می‌شود و یک حزب از اپورتونیسم جدا می‌شود.

حزب کمونیست یونان با دشواری‌های بسیار، مبارزه طبقاتی در کشور ما را، در تضاد با سرمایه‌ بزرگ، با دولت‌ها و احزاب بورژوایی و اتحادهای امپریالیستی، برای منافع و حقوق طبقه کارگر رهبری می‌کند. حزب کمونیست یونان روزانه یک مبارزه طولانی و سخت را علیه امپریالیسم آمریکا، ناتو و اتحادیه اروپا پیش می‌برد و این مبارزه تشدید می‌شود.

حزب کمونیست یونان علیه فاشیسم که نظام استثماری آن‌را به وجود می آورد و از آن بمثابه یک ذخیره علیه طبقه کارگر و مبارزه مردم استفاده می‌کند، نبردهای سختی را انجام داده است. حزب کمونیست یونان بکّرات نشان داده است که محکومیت و انزوای فاشیست‌ها وظیفه مبارزه سازمان‌یافته و مشترک خلق‌‍‌ها است. هر کس این مسئولیت را بر دوش بورژوازی و دولت آن بگذارد، مردم را گمراه می‌سازد.

بخش روابط بین‌الملل حزب کمونیست یونان

http://solidnet.org/article/CP-of-Greece-Every-party-is-assessed-by-its-participation-in-the-class-struggle/