تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

منبع: شبکه همبستگی (SolidNet)
۹ اوت ۲۰۲۳

وحدت دوباره احزاب کمونیست دانمارک

دو حزب کمونیست دانمارک (DKP و KPi ) با صدور بیانیه‌ای وحدت دوبارۀ خود را اعلام کردند. بیانیه می‌گوید:

«رفقای گرامی

سوم سپتامبر سال جاری یک رویداد مهم در دانمارک رخ می‌دهد. پس از ۳۰ سال جدایی، حزب «کمونیست دانمارک» و «حزب کمونیست در دانمارک» دوباره یکی می‌شوند. نیروی تاریخی که حزب کمونیست دانمارک را از زمان تأسیس آن در سال ۱۹۱۹ تعریف می‌کند، چهارچوب وحدت دوبارۀ حزب را تشکیل می‌دهد.

دو حزب، با تجربه جمعی در جنبش کارگری و مبارزه طبقاتی، نیروها و تجربیات خود را دوباره یکی خواهند کرد زیرا دانمارک به یک حزب کمونیست نیرومند نیاز دارد که بتواند در جنبش کارگری و مبارزه طبقاتی تعیین کننده باشد.

از اینرو بسیار سپاسگزاریم خواهیم بود اگر رفقای بین‌المللی ما به مناسبت وحدت دوبارۀ دو حزب نامه تبریک بفرستند. شما می‌توانید پیام خود را به نشانی int@dkp.dk ارسال نمایید.

زنده باد همبستگی انترناسیونالیستی

با درودهای رفیقانه،

مارتین مینکا جنسن
دبیر بین‌الملل حزب کمونیست دانمارک»

http://solidnet.org/article/CP-of-Denmark-Communist-Party-in-Denmark-and-Communist-Party-of-Denmark-are-being-reunited/