تارنگاشت عدالت – بایگانی دورۀ دوم

منبع: حزب کمونیست یونان
۲۸ مارس ۲۰۱۴

١۵-مین سالگرد مداخله امپریالیستی در یوگسلاوی

 

یک راه‌پیمایی بزرگ، به شکل تظاهرات پیکارگرانه علیه مداخلات امپریالیستی، در ٢۸ مارس در دروازه مرکزی بندر تسالونیکی، بمناسبت پانزدهمین سالگرد مداخله اتحادیۀ اروپایی، ایالات متحده آمریکا و ناتو در یوگسلاوی و قتل‌عام مردم آن، برگزار شد. سخنران راه‌پیمایی وسیع، که توسط تشکیلات حزب در مقدونیه مرکزی سازماندهی شد، دیمیتریس کوتسومپاس دبیرکل کمیته مرکزی حزب کمونیست یونان بود.

منطقه مقابل دروازه مرکزی بندر تسالونیکی مملو از هزاران نفر بود. در سال ١۹۹۹ از این بندر بعنوان پایگاه عملیات ناتو برای کشتار مردم یوگسلاوی استفاده شد و هزاران سرباز و تجهیزات نظامی از تسالونیکی توسط کشتی و سپس بطور زمینی به کوزوو منتقل شد.

دیمیتریس کوتسومپاس مشروحاً به رویدادهای یوگسلاوی، مداخله امپریالیستی، موضع احزاب سیاسی در آن دوره اشاره کرد و تأکید نمود که مداخله در یوگسلاوی به اثبات رساند که ناتو و اتحادیۀ اروپایی سازمان‌های امپریالیستی هستند که برای خدمت به منافع انحصارات، سرمایه و مطمئناً نه بسود طبقه کارگر و اقشار مردمی، تأسیس شده‌اند. چیزی که در آن‌زمان هم تنها حزب کمونیست یونان برجسته نمود.

او از زحمتکشان خواست در انتخابات آینده رای بدهند و درباره موضع هر حزب پیرامون موضوعات استراتژیک بنیادینی که مسیر کشور و زندگی زحمتکشان را تعیین می‌کنند، قضاوت نمایند.

او خاطر نشان شد که «دموکراسی نو» و «سیریزا» برسر این‌که چه کسی مؤثرتر به سرمایه‌داری و رونق مجدد آن خدمت می‌کند رقابت می‌نمایند. هر دو از پاسداری از مسیر یونان در منطقه یورو و اتحادیه اروپا می‌گویند؛ یکی از جایگاه ریاست اتحادیه اروپا و دیگری بعنوان نامزد ریاست کمیسیون اروپایی.

او تأکید نمود که ادعاها درباره این‌که دولت بدون سرنگون کردن قدرت انحصارات به مردم خدمت خواهد کرد فریب است.

مسئله سازماندهی مخالفت پیکارگرانه کارگران-مردم ما در همه جا علیه کارفرمایان و سرمایه، علیه دولت آن‌ها بمثابه یک کل، علیه اتحادیه اروپا است. این تنها راه متوقف کردن حمله ضدمردمی و هموار ساختن راه برای این است که مردم قدرت را به دست خود بگیرند.