مطلب دریافتی

منبع: نشریه ویژۀ «گراندانگلو»
۲۱ اوت ۲۰۲۲
برگردان: حمیدمحوی

پشت پردۀ قتل سیاسی داریا پلاتونووا (دختر الکساند دوگین)

 

ترور در مسکو که به مرگ روزنامه‌نگار داریا پلاتونووا انجامید، هدف اصلی آن پدر او الکساندر دوگین بود، فیلسوف بنیانگذار مدرسۀ مدرن ژئوپولیتیک، رئیس دانشکدۀ جامعه شناسی مناسبات بین المللی در دانشگاه دولتی لومونوسوف در مسکو، بنیانگذار جنبش بین‌المللی اورآسیائی. موضوع فقط به عمل جنایتکارانه یک فرد یا یک گروه محدود نمی‌شود بلکه یک جرم سیاسی برنامه‌ریزی شده است که توسط سرویس‌های سرّی غربی به ویژه آمریکائی و بریتانیائی بر اساس روش‌های سازمان‌دهی شده انجام گرفته است.

پیش از همه انتخاب هدف. الکساندر دوگین در مصاحبه‌ای با گراندانگلو Grandangolo توضیح می‌دهد که عملیات نظامی روسیه در اوکراین نه فقط پاسخی است به گسترش ایالات متحدۀ آمریکا و ناتو که امنیت روسیه را به خطر می‌اندازد بلکه پاسخی است به طرح جهانگرای غرب برای حفظ جهان تک‌قطبی و هژمونی غرب. به عنوان آلترناتیو برای برنامه جهان تک‌قطبی، دوگین ایجاد جهان چندقطبی را از طریق یک منشور تاریخی برای همه اشخاص از فرهنگ‌ها و سنت‌های مختلف که با برنامه جهانی‌گرائی غربی مخالف هستند پیشنهاد می‌کند. علیه سوروس، شواب‌ها، بیل گیتس‌ها و الیگارشی لیبرال جهانی که بشریت را با طرح‌های دیوانه‌وار خود تهدید می‌کنند. در این چارچوب است که جریان بین‌المللی اورآسیائی جای می‌گیرد. رشد اتحاد اقتصاد اورآسیائی که راه‌حل از طریق گفتگو دربارۀ اختلافات و گفتگوی میان فرهنگی به شکل عینی برای گذار از جهان تک‌قطبی به جهان چند‌قطبی را تشویق می‌کند که ایالات متحدۀ آمریکا و دیگر قدرت‌های اصلی غرب به هر وسیله‌ای سعی می‌کنند از آن جلوگیری کنند.

داریا پلاتونووا کارشناس در روابط بین‌المللی، مقاله‌نویس و همکار در شبکه تلویزیونی و با برخی از انتشارات گراندانگلو، و در ماه‌های آینده همکاری‌هایش می‌توانست خصوصیت دائمی پیدا کند. اعلام قتل او ما را منقلب کرد ولی بی‌آنکه ما را به سکوت وادارد.

داریا با ما در سایت بیوبلو Byoblu ماندگار خواهد شد.

https://www.byoblu.com/2022/08/22/dietro-lassassinio-politico-di-daria-platonova-speciale-pangea-grandangolo/

پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/2p83ddf3