تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

منبع: الاخبار (لبنان)
نویسنده: اسعد ابوخلیل
جمعه، ۲۴ مه ۲۰۲۴

پیرامون سرخوشی های ناموجه از برسمیت شناخته شدن فلسطین توسط اسپانیا، ایرلند و نروژ

 

اسرائیل از این‌که اسپانیا، ایرلند و نروژ دولت فلسطین را برسمیت شناختند، دیوانه شد. اما دیوانگی اسرائیل نباید ما را به سوی سرخوشی غیرقابل توجیه سوق دهد. برسمیت شناختن دولت فلسطین بدعتی است که با مذاکرات عرفات آغاز شد، و به معنای برسمیت شناختن «ساف» بود، که بعداً به برسمیت شناختن مقامات دست نشانده «مرده» در رام‌الله تبدیل شد. برسمیت شناخته شدن به چه معناست و چه هزینه‌ای دارد؟ این کشورها ماهیت رابطه خود را با مقامات باند رام‌الله افزایش خواهند داد.

حمایت از باند به نفع اسرائیل است، حتی اگر اسرائیل آن را چنین نبیند. آمریکا در این مورد با اسرائیل مخالف است: به اسرائیل می‌گوید (همانطور که به «موساد» و «شین بت» می‌گوید) مقامات دست نشانده خدمات بزرگی به اسرائیل ارائه می‌دهند، و پیوسته باید مورد پشتیبانی و کمک قرار گیرند. نتانیاهو این را نمی‌بیند و از آن‌ها کارگران بیش‌تری می‌خواهد.

توماس فریدمن، صهیونیست نژادپرست دیروز درباره مقامات رام‌الله نوشت: «نتانیاهو مطمئناً می‌داند که تشکیلات خودگردان فلسطین تا چه اندازه با ارتش اسرائیل و شین بت برای آرام نگه داشتن کرانه باختری همکاری می‌کند.» این سه کشور اسرائیل را ناراحت کردند، اما آن‌ها به فکر منافع خود هستند. این برسمیت شناخت در چه مرزهایی است؟ برسمیت شناختن یک دولت تحت اشغال به چه معناست؟ الجزایر پس از شکست دادن اشغالگران فرانسوی برسمیت شناخته شد، نه پیش از آن.

جبهه آزادی‌بخش الجزایر بر این اساس که به دنبال آزادسازی دولت الجزایر در مرزهای برسمیت شناخته شده بود، برخورد می‌کرد. این کشورهای اروپایی (شریک در محور نسل‌کشی غربی) نمی‌خواهند اسرائیل را مجازات کنند و نمی‌خواهند [برای فلسطین] از اسرائیل امتیاز بگیرند. آن‌ها فقط می‌خواهد یک موضع شفاهی صادرکنند، که در عمل هیچ ترجمانی درباره بهبود زندگی مردم فلسطین ندارد.

حمایت واقعی از آرمان فلسطین از طریق کمک به خلاص شدن از مقامات دست نشانده اسلو حاصل می‌شود که – علی‌رغم جنگ نسل‌کشانه – به ارائه خدمات جاسوسی به دشمن اسرائیلی ادامه می‌دهند، و هنگامی که نیروهای دشمن برای کشتن مبارزان مقاومت به دنبال آن‌ها می‌گردند، نقش یک کارگزار را بازی می‌کنند.

برسمیت شناختن واقعی دولت فلسطین باید منتظر بماند تا سرزمین به طور کامل از اشغال آزاد شود، زیرا کشورهای توطئه‌گر غرب سعی می‌کنند خود را فریب دهند، تا در حالی که در سنگرهای دشمنان مردم فلسطین قرار دارند، خود را حامی فلسطین نشان دهند.

https://tinyurl.com/ywj3yvyx