تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

منبع: در دفاع از کمونسشم
۲۶ آوریل ۲۰۲۴

کارزار جمع‌آوری امضاء توسط دانشجویان دانشگاه روسیه علیه نامگذاری مرکز پژوهشی جدید به نام ایوان ایلین فاشیست

 

مدرسه عالی سیاسی ایوان ایلین؟ نه، ممنون! دانشجویان و کارکنان «دانشگاه دولتی روسیه برای علوم انسانی» (RGGU) کارزار جمع‌آوری امضاء علیه نامگذاری مدرسه عالی سیاسی این مؤسسه به نام ایوان ایلین، فیلسوف فاشیست قرن بیستم را به راه انداخته‌اند.

«مدرسه عالی سیاسی ایوان ایلین» در ژوئیه ۲۰۲۳ تأسیس شد. اوایل این ماه، رسانه‌های روسی گزارش دادند که الکساندر دوگین فیلسوف و ایدئولوگ راست افراطی، که در سال‌های اخیر به عنوان مشاور رئیس‌جمهور پوتین خدمت کرده است، مسئول این مدرسه عالی شده است.

دانشجویان یک رأی‌‌گیری عمومی را برای تغییر نام مدرسه عالی سیاسی پیشنهاد می‌کنند. این فراخوان که در «Change.org»* منتشر شده است می‌گوید:

«در قرن بیستم، ایوان ایلین فعالانه اقدامات رژیم فاشیستی آلمان نادیه گرفت، جنایات هیتلر را به عنوان پاسخی ضروری به بلشویسم توجیه کرد و درباره ضرورت فاشیسم روسیه نوشت. یک مرکز پژوهشی در یکی از مؤسسات آکادمیک برجسته کشوری که فاشیسم را شکست داد، با در نظر گرفتن شرایط سیاسی-اجتماعی که کشور ما در حال‌حاضر در آن قرار دارد، نمی‌تواند نام یک حامی ایده‌های فاشیستی را برخود داشته باشد.»

این کارزار، در پلاتفرم «Change.org» تاکنون بیش از ۲۶ هزار امضاء دریافت کرده است.

ایوان ایلین، یک ایدئولوگ بدنام فاشیست، علناً هیتلر را به دلیل «مبارزه با بلشویسم» ستایش می‌کرد. به عنوان مثال، او در اثر خود «ناسیونال سوسیالیسم» نوشت: «هیتلر چه کرد؟ او روند بلشویک‌سازی را در آلمان متوقف کرد و از این طریق بزرگ‌ترین خدمت را به تمام اروا انجام داد… در حالی‌که موسولینی ایتالیا را رهبری می کند، و هیتلر آلمان را رهبری می‌کند، به فرهنگ اروپایی مهلت داده می‌شود.»

دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین از اظهار نظر درباره این موضوع خودداری کرد، اما تحسین رئیس‌جمهور پوتین از این فیلسوف فاشیست را تایید کرد. پسکوف در یک کنفرانس مطبوعاتی در اوایل ماه جاری به خبرنگاران گفت: «ما ترجیح می‌دهیم در این بحث شرکت نکنیم. رئیس‌جمهور در واقع چندین بار از ایلین نقل قول آورده است.»

* فراخوان «علیه مرکز آموزشی و پژوهشی ایوان ایلین در دانشگاه دولتی روسیه برای علوم انسانی»:

https://tinyurl.com/bdcsx5hs