تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

منبع: در دفاع از کمونیسم
۲۴ مه ۲۰۲۴

حزب کمونیست آرژانتین و حزب کمونیست کارگران اسپانیا با توجه به اختلافات دیپلماتیک اخیر بین دولت‌های آرژانتین و اسپانیا، بیانیه مشترک زیر را صادر کردند:

پیرامون وضعیت روابط اسپانیا و آرژانتین

 

دولت پدرو سانچز با استفاده از سخنانی که خاویر میلی یک‌شنبه گذشته در یک رویداد سیاسی در مادرید بیان کرد، تصمیم گرفت سفیر اسپانیا را از بوئنوس آیرس خارج کند. در نتیجه، تقابل بین دو الگوی مدیریت سرمایه‌داری که دو روی یک سکه را نمایندگی می‌کنند، با یک بحران دیپلماتیک آمیخته شده است.

ما این مناقشه جدید را به نفع هم سانچز و هم میلی ارزیابی می‌کنیم، که از آن برای مشروعیت بخشیدن به خویش در برابر مخاطبان خود استفاده می‌کنند، و سعی می‌نمایند خود را نمایندگانی با مواضع ایدئولوژیک متفاوت و متضاد نشان دهند، اما در واقع با اراده خود برای تضمین تداوم سرمایه‌داری در هر یک از دو کشور متحدند.

ما تأکید می‌کنیم که هیچ مناقشه پیش‌ساخته‌ و یا هیچ اعلامیه پر سر و صدایی از سوی اعضای دولت آرژانتین یا اسپانیا نمی‌تواند این واقعیت را پنهان کند که هر دو دولت قصد دارند در هر کشور بهترین شرایط را برای استثمار طبقه کارگر فراهم نمایند. هم دولت سوسیال دمکرات پدرو سانچز، و هم دولت لیبرال و ارتجاعی میلی در آرزوی به حداکثر رساندن سود سرمایه‌داران هستند. نقطه شروع متفاوت هر یک از دو دولت، درجه متفاوت خشونتی که لازم است در هر کشور اعمال شود، و تفاوت در لفاظی یا ارجاعات ایدئولوژیک هر رئیس‌جمهور، تفاوت قابل‌توجهی را از نظر اهداف آن‌ دو نشان نمی‌دهد.

با توجه به این‌که هر دو اساساً هدف تأمین منافع انحصارات بزرگ را دنبال می‌کنند، به اصطلاح «سپر اجتماعی» سانچز و به اصطلاح «اره برقی» میلی در واقع بیانگر سیاست‌های ضد کارگری و ضد مردمی هستند. علاوه بر این، کمونیست‌های آرژانتین و اسپانیا تجربه و حافظه دارند. ما، در اسپانیا از سیاست کاهش‌ها توسط دولت‌های پیشین بی‌اطلاع نیستیم، همانطور که در آرژانتین، از این‌که چگونه دولت‌های بورژوایی می‌توانند برای پیشبرد برنامه‌هایی که مستقیماً علیه منافع و اهداف ماست، خود را به عنوان مدافع طبقه کارگر و اقشار مردمی معرفی کنند، بی‌اطلاع نیستیم.

حزب کمونیست آرژانتین و حزب کمونیست کارگران اسپانیا از طریق این یادداشت، بر تعهد انترناسیونالیستی، برادری بین خلق‌ها و این باور مشترک‌ خود که تنها گزینه‌ای که طبقه کارگر در هر دو کشور دارد، مبارزه رودررو علیه استثمار سرمایه‌داری، علیه دولت‌های لیبرال، مترقی یا ارتجاعی بورژوازی است که آن را مدیریت می‌کنند، و برای سرنگونی سرمایه‌داری برای ساختمان سوسیالیسم-کمونیسم مجدداً تأکید می‌کنیم.

ما به خود اجازه نمی‌دهیم که درگیر جنجال‌های ساختگی شویم که بورژوازی برای قرار دادن طبقه ما و مردم ما زیر پرچم دیگران به اجرا در می‌گذارد.

زنده باد مبارزه طبقه کارگر در آرژانتین و اسپانیا!

پرولتاریای همه کشورها متحد شوید!

۲۴ مه ۲۰۲۴

حزب کمونیست آرژانتین
حزب کمونیست کارگران اسپانیا

http://www.idcommunism.com/2024/05/communists-in-spain-and-argentina-milei-and-sanchez-are-different-sides-of-same-coin.html