تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

منبع: در دفاع از کمونیسم

۸ ژوئن ۲۰۲۱

 

حزب کمونیست یونان در ۲۷ – ۲۴ ژوئن بیست‌و‌یکمین کنگره خود را در ساختمان مرکزی حزب در آتن برگزار می‌کند. با نزدیک شدن زمان برگزاری کنگره، احزاب کمونیست و کارگری از سراسر جهان پیام‌های همبستگی می‌فرستند.

به این مناسبت تا کنون ۷۴ حزب کمونیست و کارگری پیام‌های همبستگی فرستاده‌اند. در زیر می‌توانید پیام‌های ارسال شده به مناسبت کنگره بیست‌ویکم حزب کمونیست یونان را بخوانید. فهرست مرتباً به روز خواهد شد.

Communist Party of Albania
Communist Party of Armenia
Communist Party of Australia
Party of Labour of Austria
Communist Party of Azerbaidjan
Communist Party of Bangladesh
Belarusian Republic Organisation of CPSU
Communist Party of Belgium
Communist Party of Brazil
Brazilian Communist Party
Communist Party of Britain
Communist Party of Bulgaria
Party of the Bulgarian Communists
Communist Party of Chile
Colombian Communist Party
People’s Vanguard Party, Costa Rica
Communist Party of Bohemia & Moravia
Communist Party in Denmark
Communist Party of Finland
Communist Revolutionary Party of France
Pole of the Communist Revival in France
COMMUNISTES, France
German Communist Party
Guatemalan Labor Party
Hungarian Worker’s Party
Communist Party of India
Tudeh Party of Iran
Communist Party of Ireland
Worker’s Party of Ireland
Communist Party of Israel
Communist Party (Italy)
Communist Front (Italy)
Activist Group SHISO-UNDO
Socialist Movement of Kazakhstan
Socialist Party (Lithuania)
Lao Peoples Revolutionary Party
Lebanese Communist Party
Communist Party of Luxembourg
AKFM, Madagascar
Communist Party of Malta
Communist Party of Mexico
New Communist Party of the Netherlands
Communist Party of Norway
Communist Party of Pakistan
Palestinian Communist Party
Palestinian Peoples Party
Paraguayan Communist Party
Philippines Communist Party [PKP 1930]
Communist Party of Poland
Portuguese Communist Party
Communist Party of Reunion
Russian Communist Workers Party
Communist Party of the Soviet Union
Communist Party of the Russian Federation
New Communist Party of Yugoslavia
Communists of Serbia
South African Communist Party
Communist Party of the Workers of Spain
Communists of Catalonia
Galizan People’s Union
Communist Party of Sri Lanka
People’s Liberation Front(JVP) Sri Lanka
Sudanese Communist Party
Communist Party of Swaziland
Communist Party of Sweden
Swiss Party of Labour
Swiss Communist Party
Communist Party (Switzerland)
Syrian Communist Party
Communist Party of Turkey
Communist Party of Ukraine
Party of Communists USA
Communist Party of Venezuela
Communist Party of Vietnam

http://www.idcommunism.com/2021/06/21st-congress-of-kke-greeting-messages-by-communist-and-workers-parties.html

 

پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/4ewpy6hk