تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

منبع: در دفاع از کمونیسم
۵ آوریل ۲۰۲۲

اعضای حزب کمونیست یونان و جوانان کمونیست یونان یک قطار حامل تجهیزات نظامی و خودروهای جنگی آمریکا – ناتو را در بندر الکساندروپلیس متوقف کردند.

معترضان با فریاد‌زدن شعارهای ضدامپریالیستی، راه آهن را مسدود کردند و خواستار پایان دادن به دخالت یونان در جنگ امپریالیستی در اوکرائین و تبدیل اسکندروپولیس به مرکز تجاوزات ناتو شدند.

لازم به یادآوری است که چند هفته است که بندر الکساندروپلیس در شمال شرق یونان به مرکز اصلی استقرار نیروهای آمریکایی- ناتو در شرق اروپا مبدل شده است. زره‌پوش‌ها و دیگر خودروهای جنگی ارتش ایالات متحده با کشتی وارد می‌شوند و سپس از طریق جاده و راه‌آهن به رومانی و لهستان منتقل می‌شوند.

سازمان‌های حزب کمونیست یونان و جوانان کمونیست یونان با این اقدام نمادین، در محکومیت جنگ امپریالیستی اوکرائین و دخالت کشورمان در آن، که خطر نسبت به مردم را تشدید می‌کند و اسکندروپولیس را به سکوی پرتاب علیه خلق‌ها تبدیل می‌نماید، پیامی فرستادند.

پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/4z4fbutp