تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

منبع: فوربس
۲ آوریل ۲۰۲۴

رتبه کشورهای دارای بیش‌ترین تعداد میلیاردر در سال ۲۰۲۴

۱۰- انگلستان
مجموع میلیاردرها: ۵۵ نفر (در مقابل ۵۲ نفر در سال گذشته) | کل دارایی خالص: ۲۲۵میلیارد دلار (در مقابل ۲۰۲ میلیارد دلار) | ثروتمندترین فرد: مایکل پلات، ۱۸ میلیارد دلار.

۹- هنگ کنگ
مجموع میلیاردرها: ۶۷ نفر (در مقابل ۶۶ نفر در سال گذشته) | کل دارایی خالص: ۳۳۰میلیارد دلار (در مقابل ۳۵۰ میلیارد دلار) | ثروتمندترین فرد: لی کا شینگ، ۳۷٫۳میلیارد دلار.

۸- کانادا
مجموع میلیاردرها: ۶۷ نفر (در مقابل ۶۳ نفر در سال گذشته) | کل دارایی خالص: ۳۱۵ میلیارد دلار (در مقابل ۲۴۹ میلیارد دلار) | ثروتمندترین فرد: دیوید تامسون و خانواده، ۶۷٫۸میلیارد دلار.

۷- برزیل
مجموع میلیاردرها: ۶۹نفر (در مقابل ۵۱ نفر در سال گذشته) | کل دارایی خالص: ۲۳۱میلیارد دلار (در مقابل ۱۶۰ میلیارد دلار) | ثروتمندترین فرد: ادواردو ساورین، ۲۸ میلیارد دلار.

۶- ایتالیا
مجموع میلیاردرها: ۷۳ (در مقابل ۶۴ نفر در سال گذشته) | کل دارایی خالص: ۳۰۲میلیارد دلار (در مقابل ۲۱۶ میلیارد دلار) | ثروتمندترین فرد: جیووانی فررو، ۴۳٫۸ میلیارد دلار.

۵- روسیه
مجموع میلیاردرها: ۱۲۰نفر (در مقابل ۱۰۵ نفر در سال گذشته) | کل دارایی خالص: ۵۳۷میلیارد دلار (در مقابل ۴۷۴ میلیارد دلار) | ثروتمندترین فرد: واگیت الکپروف، ۲۸٫۶ میلیارد دلار.

۴- آلمان
مجموع میلیاردرها: ۱۳۲(در مقابل ۱۲۶ سال گذشته) | کل دارایی خالص: ۶۴۴میلیارد دلار (در مقابل ۵۸۵ میلیارد دلار) | ثروتمندترین فرد: کلاوس مایکل کوئنه، ۳۹٫۲ میلیارد دلار.

۳- هند
مجموع میلیاردرها: ۲۰۰ نفر (در مقابل ۱۶۹ نفر در سال گذشته) | کل دارایی خالص: ۹۴۵میلیارد دلار (در مقابل ۶۷۰ میلیارد دلار) | ثروتمندترین فرد: موکش آمبانی، ۱۱۶ میلیارد دلار.

۲- چین
مجموع میلیاردرها: ۴۰۶ (در مقابل ۴۹۵ سال گذشته) | کل دارایی خالص: ۱٫۳تریلیون دلار (در مقابل ۱٫۶تریلیون دلار) | ثروتمندترین فرد: ژونگ شانشان، ۶۲٫۳میلیارد دلار.

۱- ایالات متحده آمریکا
مجموع میلیاردرها: ۸۱۳ (در مقابل ۷۳۵ نفر در سال گذشته) | کل دارایی خالص: ۵٫۷تریلیون دلار (در مقابل ۴٫۵ تریلیون دلار) | ثروتمندترین فرد: ایلان ماسک، ۱۹۵ میلیارد دلار.

https://www.forbes.com/sites/devinseanmartin/2024/04/02/the-countries-with-the-most-billionaires-2024/?sh=4288f52254f8