تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

۲۸ مهر ۱۴۰۱

۲۲-مین نشست احزاب کمونیست و کارگری (IMCWP) در ۲۹-۲۷ اکتبر در هاوانا برگزار می‌شود

 

موضوع ۲۲-مین نشست احزاب کمونیست و کارگری این است: «همبستگی با کوبا و همه خلق‌های در حال مبارزه. ما متحد، در مبارزه ضد امپریالیستی نیرومند‌تر هستیم، در کنار جنبش‌های اجتماعی و مردمی، ما با سرمایه‌داری و سیاست‌های آن، خطر فاشیسم و جنگ مقابله می‌کنیم. برای دفاع از صلح، محیط زیست، حقوق کارگران، همبستگی و سوسیالیسم.»

۲۱-مین نشست احزاب کمونیست و کارگری در سال ۲۰۱۹ در ازمیر ترکیه برگزار گردید، در دسامبر ۲۰۲۱ به دلیل بحران همه‌گیری یک کنفرانس فوق‌العاده مجازی برگزار شد.

برای متن سخنرانی‌های نمایندگان احزاب کمونیست و کارگری در نشست‌های پیشین احزاب کمونیست و کارگری از مه ۱۹۹۹ تا دسامبر ۲۰۲۱ به نشانی زیر مراجعه نمایید:

http://solidnet.org/meetings-and-statements/imcwp/

پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/4b8p5hd5