تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

منبع: سایت حزب کمونیست سوئد
۴ آوریل ۲۰۲۴

۷۵ سال مبارزه علیه ناتو

 

هری ترومن رئیس‌جمهور آمریکا در ۴ آوریل ۱۹۴۹، پیمان تأسیس ناتو را امضاء می‌کند

ناتو در اروپایی تأسیس شد که تازه از جنگ جهانی ویرانگر بیرون می‌آمد، جنگی که با پرچم شوروی بر روی رایشتاگ آلمان پایان یافته بود. ناتو یک سازمان برای منافع مشترک سرمایه غربی بود، و هست. ناتو سپس علیه سوسیالیسم در اروپای شرقی و اتحاد شوروی هدایت شد؛ در حال حاضر علیه رقبای مشترک در روسیه و چین هدایت می‌شود.

ناتو یک سازمان امپریالیستی است که چیزی جز منافع سرمایه غربی را در سر ندارد و برای تضمین امنیت آن‌ عملاً از روی اجساد عبور می‌کند. این اجساد در بلگراد و طرابلس، در کابل و موگادیشو پیدا شده‌اند. ناتو در همه جا منافع سرمایه را تامین کرده است، و در همه جا این را با همه ابزار موجود انجام داده است.

در طول جنگ سرد،در چندین کشور اروپای غربی، ارتش‌های مخفی سازماندهی شدند، تا در صورت وقوع جنگ یا انقلاب، در کشورهای مربوطه علیه کمونیست‌ها و جنبش‌های کارگری بجنگند.

همه این‌ها بروشنی نیات و اهداف ناتو را آشکار می‌کنند. ناتو سازمان سرمایه است نه مردم.

امسال، عضویت سوئد در سازمان نظامی امپریالیسم غربی نیز، که در بستر تضادهای حادتر بین‌المللی صورت گرفت، رسمت یافت. سرمایه سوئدی، هنگامی که رقابت بین قدرت‌های بزرگ شدت گرفت، نتوانست کنار بماند. این بدین معنی بود و خواهد بود که حتا سربازان سوئدی در تمام عملیات‌ ضد-ملی که در خارج از کشور انجام می‌شود درگیرتر خواهند شد، و مردان و زنان جوان سوئدی برای کشتن و مردن اعزام می‌شوند، فقط برای این‌که جریان بدون وقفه منافع سرمایه تامین شود.

ما هیچ‌یک از این‌ها را نمی‌پذیریم و همانطور که ۷۵ سال با ناتو جنگیدیم، تا رسیدن به هدف خود – جهانی سوسیالیستی که در آن مردم قدرت دارند و با هم می‌توانند توسعه بدون جنگ، ویرانی و فقر را تضمین کنند- ادامه خواهیم داد.

کمونیست‌ها مانند گذشته به ناتو نه می‌گویند. ما به اعزام سربازان سوئدی به خارج از مرزهای سوئد و به حضور سربازان خارجی در خاک سوئد نه می‌گوئیم – نه به مرگ بیش‌تر برای سودورزی سرمایه!

حزب کمونیست سوئد

اتحادیه جوانان کمونیست سوئد

https://riktpunkt.nu/2024/04/skp-sku-75-ar-av-kamp-mot-nato/