پایان ابتکار در واقع پیروزی موقت اپورتونیست‌ها و اربابان آن‌ها است. اما، مبارزه علیه اپورتونیسم باید تشدید شود به نحوی که نیروهای استوار مارکسیست- لنینیست، حزب‌های کمونیست واقعی و نه حزب‌های ساختگی، از لحاظ ایدئولوزیک و سیاسی (ازاین مبارزه) پیروز خارج شوند. هم حزب کمونیست فدراسیون روسیه و هم حزب کمونیست کارگران روسیه تاجایی که به ارابه دولت روسیه گره خورده بودند در شکل دادن به این جبهه اپورتونیستی مسئولیت عظیمی به عهده دارند.

نویدنو

منبع: در دفاع از کمونیسم
نویسنده: نیکوس ماتوس
۱۴ سپتامبر ۲۰۲۳

درباره پایان‌دادن به فعالیت ابتکارکمونیستی اروپایی و نقش اپورتونیسم

 

نقش فرساینده و مخرب اپورتونیسم در جنبش جهانی کمونیستی باردیگر، این بار بامنجرشدن به پایان فعالیت ابتکارکمونیستی اروپایی خود را به نمایش گذاشته است.

براساس بیانیه‌ای که از سوی دبیر ابتکار منتشرشد، «تفاوت‌های ایدئولوژیک و سیاسی مهمی که در طی زمان مطرح شده بود و از زمان وقوع جنگی که بین امریکا- ناتو- اتحادیه اروپا و روسیه سرمایه‌داری به راه افتاده است» تشدید شده بود طی آخرین کنفرانس مجازی که در ۹ سپتامبر برگزارشد مورد ارزیابی قرار گرفت.

ما، یک سال قبل، در نوشتارهای قبلی وجود مبارزه‌ای مداوم و شدت یابنده ایدئولوژیک و سیاسی را در جنبش کمونیستی اروپایی و جهانی، با تمرکز بر موضع کمونیست‌ها نسبت به جنگ امپریالیستی در اوکراین برجسته کردیم. به دنبال هجوم روسیه در فوریه سال ۲۰۲۲، دو گرایش عمده به صورت جهانی در داخل جنبش کمونیستی شکل گرفته بود:

گرایش اول، که از سوی حزب کمونیست یونان و دیگر حزب‌های جنبش جهانی حزب‌های کمونیست و کارگری‌ (IMCWP) مانند حزب کمونیست ترکیه، حزب کمونیست مکزیک و حزب کارگران کمونیست اسپانیا بیان شده بود منش امپریالیستی جنگ به راه افتاده بین امریکا-ناتو-اتحادیه اروپا و روسیه سرمایه‌داری را برجسته می‌کند. این جنگ را بخشی از رقابت گسترده تر بین امپریالیستی میان بلوک اورو آتلانتیک و روسیه و چین، قدرت‌های سرمایه‌داری نوظهور می‌داند. این رویکرد استوار لنینیستی در راس همه، در بیانیه مشترکی با امضا ۷۳ حزب کمونیست و کارگری و جوانان کمونیست در ۲۶ فوریه ۲۰۲۲ بیان شده بود.

گرایش دوم ترکیبی از حزب‌های کمونیستی است که از روسیه سرمایه‌داری و رژیم بورژازی کمونیست ستیز پوتین در«جنگ ضد فاشیستی» علیه ناتو در اوکراین حمایت می‌کند. این قطب بانادیده گرفتن یا تحریف اصول لنینیستی، منش امپریالیستی جنگ را از هر دو طرف انکار می‌کند و دراین موقعیت بسیار حیاتی به صورت سامانه‌مندی توهم وآشفتگی را درباره موضع کمونیست‌ها ترویج می‌کند. هم حزب کمونیست فدراسیون روسیه و هم حزب کارگران کمونیست روسیه تاجایی که به ارابه دولت روسیه گره خورده بودند در شکل دادن به این جبهه اپورتونیستی مسئولیت عظیمی به عهده دارند.

ایجاد به اصطلاح «پلتفرم ضدامپریالیستی جهان»، که ترکیبی از نیروهای سیاسی مختلف، از جمله حزب‌های کمونیست، سوسیال دموکرات‌ها، گروه‌های سیاسی با منشاءهای از لحاظ ایدئولوژیک مشکوک از کره جنوبی، ونزوئلا و یونان، ونیز ملی‌گراها است، به تشکیل یک گرایش اپورتونیستی نسبت به جنگ در اوکراین کمک کرده است. تصادفی نیست که پلتفرم ضد امپریالیستی جهان، ظاهرا از سوی حزب کمونیست بریتانیای کبیر (م.ل)، حزب کوچکی در بریتانیا، هدایت می‌شود که با تحریف‌ها و دروغ‌های رسوا در حملات تحریک‌آمیز بی شرمانه علیه حزب کمونیست یونان دست داشته است.

حزب کمونیست یونان در آخرین کنفرانس مجازی به نقش فرساینده پلتفرم… اشاره کرد: «برخی از حزب‌های ابتکارکمونیستی اروپایی در به اصطلاح پلتفرم ضدامپریالیستی جهان شرکت کردند، که از روسیه در جنگ امپریالیستی و از چین در رقابت آن با دیگر مراکز امپریالیستی حمایت می‌کند. این موجود در حملات تحریک‌آمیز جعلی علیه برخی از حزب‌های ابتکار و به ویژه علیه حزب کمونیست یونان دست دارد، درعین حال برخی از حزب‌های ابتکار مواضع تحریک‌آمیز به اصطلاح پلتفرم ضد امپریالیستی جهان را در وب سایت‌های خود منتشر می‌کنند.»

متاسفانه، همان‌طور که حزب‌کمونیست یونان خاطر نشان می‌کند، «تعدادی از حزب‌ها در جنگ امپریالیستی در کنار روسیه سرمایه‌داری ایستادند. آن‌ها با این ادعا که این جنگ ضد فاشیستی است، و مخالفت با موضعی که این جنگ امپریالیستی است، که رقابت‌های حاد سرمایه‌داری را بیان می‌کند، و برای کنترل بازارها و منابع تولید ثروت، برای انرژی و راه‌های حمل و نقل به راه انداخته شده است، و خلق‌ها را به مسلخ جنگ هدایت می‌کند، رهبری روسیه و تجاوز به خاک اوکراین را توجیه و مورد حمایت قراردادند.»

به علاوه، سخنران حزب کمونیست یونان تاکید کرد که «برخی ازحزب‌های ابتکار تلاش می‌کنند چین را کشوری سوسیالیست معرفی کنند، درحالی‌که مدت‌ها است روابط تولید سرمایه‌داری در چین غالب شده و بهره‌کشی از طبقه کارگر و انسان از انسان، که معرف واقعی سرمایه‌داری است، درحال تشدید است. انحصارهای چینی در بازار بین‌المللی، صدور سرمایه و کالا برجسته هستند، درعین حال چین و امریکا برسر برتری در سیستم سرمایه‌داری رقابت می‌کنند.»

طبق آخرین تحولات، می‌توانیم بگوییم که پایان دادن به فعالیت ابتکار کمونیستی اروپایی بدون شک نشانگر یک عقب‌نشینی برای جنبش کمونیستی اروپایی و جهانی است. این فضای همکاری بین حزب‌های کمونیست و کارگری اروپا و منطقه گسترده‌تر، که در سال ۲۰۱۳ تاسیس شد، سهم قابل توجهی در تلاش برای بازسازی جنبش طبقه کارگر اروپایی داشت.

پایان ابتکار در واقع پیروزی موقت اپورتونیست‌ها و اربابان آن‌ها است. اما، مبارزه علیه اپورتونیسم باید تشدید شود به نحوی که نیروهای استوار مارکسیست-لنینیست، حزب‌های کمونیست واقعی و نه حزب‌های ساختگی، از لحاظ ایدئولوزیک و سیاسی (ازاین مبارزه) پیروز خارج شوند.

* نیکوس موتاس سردبیر سایت دردفاع ازکمونیسم است

https://www.idcommunism.com/2023/09/on-termination-of-activity-of-european-communist-initiative-and-the-role-of-opportunism.html

http://www.rahman-hatefi.net/navidenou-1168-402-109-4020630.htm