تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

 

برگرفته از صفحه اینستاگرام محمد جواد ظریف

***

روابط اسراییل و چین

https://tinyurl.com/3d8wm8dp

***

بیانیه اجلاس ریاض برای همکاری و توسعه بین شورای همکاری خلیج [فارس] و جمهوری خلق چین

https://tinyurl.com/st53v4nr

پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/4d77zyhw