تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

منبع: دفاع از کمونیسم
۲۷ سپتامبر ۲۰۲۱

انتخاب دوباره یرژانیک غازاریان به عنوان دبیر اول حزب کمونیست ارمنستان

 

در ۲۶ سپتامبر، پلنوم کمیته مرکزی حزب کمونیست ارمنستان، به اتفاق آراء یرژانیک غازاریان را یکبار دیگر به عنوان دبیر اول حزب انتخاب کرد.

وی در سخنرانی خود، درباره وضعیت سیاسی داخلی ارمنستان، روابط ارمنستان – روسیه، انتخابات محلی آتی و اقدامات بعدی حزب صحبت کرد.

کازبک تایسایف معاون ریاست کمیته مرکزی اتحاد احزاب کمونیست – حزب کمونیست اتحادشوروی در پیام تبریک گفت:

«ما اطمینان داریم اعتماد به یرژانیک غازاریان شالوده کار سازنده خواهد شد و به تقویت نفوذ حزب در ارمنستان کمک خواه کرد، و خصوصیت شخصی او به آرمان شریف حمایت از منابع عموم، مبارزه با نظام سرمایه‌داری و دفاع از عدالت اجتماعی خدمت خواهد کرد. ما از راه ممکن از تلاش‌های خوب او حمایت خواهیم کرد!

ما ایمان داریم که از طریق تلاش‌های مشترک میان – حزبی قادر خواهیم بود توسعه همکاری متقابلاً سودمند و ژرفش همگرایی بین روسیه و ارمنستان را به سود خلق‌های برادرمان تصمین نماییم. ما از صمیم قلب برای شما در این مسدولیت آرزوی دستاورها و پیروزی‌ها جدید داریم.»

پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/2p3wtpf5