از همه سازمان‌های مترقی و صلح‌خواه دعوت می‌شود واقعیت دهشتناک جنگی را که رسانه‌های ما یک‌بار دیگر طی تبلیغات غیرقابل تحمل، بمثابه یک عملیات پلیسی، بمثابه دفاع از دمکراسی در برابر تروریسم توصیف می‌کنند برملا سازند. بالعکس، همه شواهد فزاینده در صحنه نشان می‌دهند غیرنظامیان، خانواده‌ها، کودکان قربانیان خونتای فاشیستی و ارتشی هستند که سلاح‌های سنگین و بمب را علیه مردم خود شلیک می‌کنند.

 

تارنگاشت عدالت – بایگانی دورۀ دوم

منبع: سایت حزب کمونیست فرانسه
١۵ ژوئیه ٢٠١۴

برای صلح در اوکرائین، علیه فاشیسم، علیه ناتو: برای شکستن سکوت رسانه‌ها در فرانسه
فراخوان صلح در اوکرائین

 

شرکت‌کنندگان در گردهمایی با دانیه‌لی بلیتراش [عضو پیشین کمیته مرکزی حزب کمونیست فرانسه] در ونیسیو، که توسط بخش ونیسیو حزب کمونیست فرانسه سازمان یافته بود، از جنبش صلح خواستند با تشکیل یک برنامه عمومی برای صلاح در اوکرائین، فاشیسم و نقش ناتو و ایالات متحده  در جنایات مرتکب شده علیه یک خلق بی‌دفاع در دونباس، و نقش صندوق بین‌المللی پول و منافع گازی در نابودی اقتصاد کل اوکرائین را محکوم نمایند.

از همه سازمان‌های مترقی و صلح‌خواه دعوت می‌شود واقعیت دهشتناک جنگی را که رسانه‌های ما یک‌بار دیگر طی تبلیغات غیرقابل تحمل، بمثابه یک عملیات پلیسی، بمثابه دفاع از دمکراسی در برابر تروریسم توصیف می‌کنند برملا سازند. بالعکس، همه شواهد فزاینده در صحنه نشان می‌دهند غیرنظامیان، خانواده‌ها، کودکان قربانیان خونتای فاشیستی و ارتشی هستند که سلاح‌های سنگین و بمب را علیه مردم خود شلیک می‌کنند. بسیاری از اظهارات، از جمله از جانب مقامات ایالات متحده، تأیید می‌کنند که منافع ژئواستراتژیک قدرت‌های بزرگ در کار است، و مردم اوکرائین قربانی هستند و خواهند بود.