تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

منبع: صدای سوسیالیستی

 

امپریالیسم برای پیشبرد و دفاع از منافع شرکت‌های جهانی و سرمایه‌داری انحصاری جنگ‌های غیرقانونی متعددی را در سراسر جهان به راه انداخته است. جنگ و تهدید به جنگ، هم به دلایل اقتصادی و هم به دلایل استراتژیک، ابزار ثابت قدرت‌های امپریالیستی برای تضعیف حاکمیت ونزوئلا، نیکاراگوئه، ایران و به ویژه کره شمالی است. کشورهایی با مبانی ایدئولوژیک متفاوت در معرض تهدید و ایذاء مستمر قرار دارند. تحریم‌های اعمال شده بر این کشورها و سایر کشورها به طور اجتناب‌ناپذیری به زندگی فقیرترین شهروندان آسیب می‌رساند.

 

نیاز فوری به یک راه‌حل سیاسی در اوکرائین
بیانیه کمیته اجرایی ملی، حزب کمونیست ایرلند

 

امروز جهان بیش از هر زمان دیگری پس از سال ۱۹۶۲ به جنگ جهانی نزدیک شده است.

دو کشور بزرگ اروپا در حال جنگند. علت فوری این وضعیت، گسترش ناتو و طرح آن برای محدود ساختن امپراتوری رقیب خود، روسیه، با ایجاد پایگاه‌های بزرگ نیرو و سلاح‌های کشتار جمعی در امتداد مرزهای غربی و جنوبی آن و تسلیح و آموزش گسترده نیروها و شبه نظامیان اوکرائینی، به ویژه به وسیله انگلیس، بوده است.

روشن است که این طبقات کارگر روسیه و اوکرائین هستند که سنگین‌ترین هزینه را در این درگیری نظامی ادامه‌دار خواهند پرداخت. حزب کمونیست ایرلند همبستگی خود را با طبقات کارگر روسیه و اوکرائین و با کمونیست‌های هر دو کشور اعلام می‌کند، و ما در غم و اندوه سربازان و خانواده‌های آن‌ها، قربانیان جنگ درون-امپریالیستی شریک هستیم.

این تحولات پیامدهای شوم گسترش ائتلاف جنگی ناتو را نشان می‌دهد. این تحولات هم‌چنین نشان دهنده نیاز دولت‌های مربوطه برای منحرف ساختن توجه از شکست‌های سیاسی و اقتصادی خودشان است. اتحادیه اروپا به ویژه نقش مهمی در کودتای ۲۰۱۴ برای تضعیف اوکرائین ایفا کرد و هم‌چنان به فعالیت برای تسلیم کردن آن کشور در ساختار خود ادامه می‌دهد.

نیروهای دموکراتیک در ایرلند و در سرتاسر اروپا باید به اتحاد و اقدام مشترک برای خواست برچیدن اتحاد نظامی تهاجمی ناتو و مخالفت با افزایش نظامی اتحادیه اروپا دست یابند. ریاکاری قدرت امپریالیستی غرب حد و مرز نمی‌شناسد، به ویژه امپریالیسم انگلیس و نقش و مداخله آن در امور مردم ایرلند طی قرن‌ها که حق تعیین سرنوشت مردم ایرلند و ایجاد حکومت مستقل، متحد و دارای حق حاکمیت را انکار می‌کند.

وضعیت کنونی ما را با شبح یک جنگ هسته‌ای بین-امپریالیستی مواجه می کند. نیاز فوری به کشورهای بی‌طرف و غیرمتعهد وجود دارد که برای خلع‌سلاح هسته‌ای و انحلال اتحادهای جنگی به یکدیگر بپیوندند. فرصت بزرگی برای ایرلند وجود دارد تا از عضویت خود در شورای امنیت سازمان ملل متحد برای اتخاذ موضع مستقل متناسب با یک کشور مستقل استفاده کند.

در این روزهای سیاه اروپا، نباید فراموش کرد که قدرت‌های غربی به دنبال فعالیت‌های جنگ‌طلبانه خود هستند، از جنگ‌های نیابتی، اعم از بزرگ و کوچک حمایت می‌کنند و هم‌چنین از تحریم‌ها و براندازی‌های غیرقانونی برای پیشبرد و حفاظت از منافع نظامی اقتصادی، سیاسی و استراتژیک خود در سطح جهانی استفاده می‌کنند. از جمله حمایت از عربستان سعودی در کشتار مستمر آن در یمن و تامین هواپیماهای بمب‌افکن و تسلیحات، برای تخریب مناطق شهری. جنگ یمن، مانند جنگ‌های آفریقا، تا حد زیادی از جانب رسانه‌های غربی نادیده گرفته می‌شود.

ریاکاری و معیارهای دوگانه، عناصر معیار امپریالیسم است. امپریالیسم برای پیشبرد و دفاع از منافع شرکت‌های جهانی و سرمایه‌داری انحصاری جنگ‌های غیرقانونی متعددی را در سراسر جهان به راه انداخته است. جنگ و تهدید به جنگ، هم به دلایل اقتصادی و هم به دلایل استراتژیک، ابزار ثابت قدرت‌های امپریالیستی برای تضعیف حاکمیت ونزوئلا، نیکاراگوئه، ایران و به ویژه کره شمالی است. کشورهایی با مبانی ایدئولوژیک متفاوت در معرض تهدید و ایذاء مستمر قرار دارند. تحریم‌های اعمال شده بر این کشورها و سایر کشورها به طور اجتناب‌ناپذیری به زندگی فقیرترین شهروندان آسیب می‌رساند. مشروعیت این تحریم‌ها اغلب، به‌ویژه زمانی که به وسیله اتحادیه اروپا اعمال می‌شوند، مشکوک است.

حزب کمونیست ایرلند خواستار آتش‌بس فوری در اوکرائین و یک راه‌حل سیاسی در چارچوب توافق‌نامه‌های مینسک در سال ۲۰۱۴ است. این راه‌حل شامل اوکرائین غیرنظامی و بی‌طرف، حذف تمامی نیروهای خارجی و مزدوران و برچیدن گروه‌های شبه نظامی نئوفاشیست می‌شود.

در این دوره حساس در امور جهان، دولت ایرلند تمام تظاهر به داشتن یک سیاست خارجی مستقل را کنار گذاشته و دستورات خود را از اتحادیه اروپا می‌گیرد و هدف مبدل شدن به یک قدرت حتا بزرگ‌تر در درون امپریالیسم را دنبال می‌کند. یک ایرلند به طور جدی بی‌طرف می‌تواند نقش مثبتی در مبارزه با هیستری جنگ و تلاش برای خلع‌سلاح جهانی داشته باشد.

در راستای این هدف، بی‌طرفی ما باید در قانون اساسی ایرلتد گنجانده شود. ایرلند باید در کنار مردم صلح‌دوست جهان باشد، نه در کنار ارتش امپریالیسم.

پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/4duu84za